Religie

Tradiții și superstiții de Sfinții Împărați Constantin și Elena - Ce trebuie și ce nu trebuie să faceți în această zi

Sărbătoarea Sfintilor Impărati Constantin si Elena, celebrată anual pe 21 mai, este un moment deosebit de important in calendarul crestin ortodox, marcat de numeroase traditii si superstitii populare in Romania. Această sărbătoare nu doar că evocă contributiile majore ale acestor sfinti la răspandirea crestinismului, dar este si o ocazie pentru diverse obiceiuri traditionale care se păstrează cu sfintenie in multe regiuni ale tării. Semnificatia sărbătorii Sfantul Constantin cel Mare este cunoscut pentru Edictul de la Milan din 313, care a legalizat crestinismul, si pentru con ...

Șapte secole de la primul Conciliu de la Niceea
20/05/2024 12:18

Primul Conciliu de la Niceea, desfăsurat in anul 325 in localitatea Niceea (astăzi İznik, Turcia), a fost primul mare intalnire a liderilor crestini din intreaga lume. Scopul principal a fost stabilirea fundamentelor doctrinale si regulilor bisericii crestine. În anul 325, impăratul Constantin cel Mare a convocat această intalnire pentru a rezolva conflictele teologice din biserică, in special cele cauzate de erezia arianistă. Arius din Alexandria sustinea că Iisus Hristos nu este de aceeasi natură cu Dumnezeu Tatăl, ci doar o creatie a Sa. Aceasta idee a fost considerată ere ...

Tradiţii la sărbătoarea Sfinţilor Constantin şi Elena
20/05/2024 12:13

În fiecare an, pe 21 mai, creştinii ortodocşi prăznuiesc hramul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Bătranii spun că in această zi păsările işi invaţă puii să zboare. Cunoscuţi drept cei care au dat libertatea creştinismului, cei doi impăraţi Constantin şi Elena au devenit adevăraţi protectori ai creştinilor. Tradiţia spune că in această zi agricultorii nu au voie să lucreze pentru a evita pagubele aduse holdelor de păsări. Podgorenii cred că dacă vor lucra in vie in această zi vor rămane fără struguri din cauza graurilor. După această săr ...

Evenimentele care vor avea loc în Arhiepiscopia Iaşilor, în perioada 20-25 mai 2024
19/05/2024 20:04

  Luni, 20 mai Pană pe data de 30 iunie 2024, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din  Iasi sunt expuse lucrări de hartie marmorată realizate de studentii si masteranzii specializărilor Artă sacră (licentă) si Artă sacră in patrimoniul cultural (master). Expozitia intitulată „Tehnica picturii pe apă” (Editia I) se inscrie in seria de manifestări organizate cu ocazia implinirii a 30 de ani de activitate de invătămant superior de artă sacră la &n ...

Cardinalul Pietro Parolin va fi prezent la Iaşi în cadrul Zilei Diecezane a Tineretului
16/05/2024 08:22

Secretarul de Stat al Sanctităţii Sale Papa Francisc, cardinalul Pietro Parolin, va fi prezent la Iaşi in perioada 18-19 mai 2024. Eminenţa Sa va celebra Sfanta Liturghie din Ziua Tineretului la nivel diecezan sambătă, 18 mai, care a fost organizată cu ocazia implinirii a 10 ani de la ridicarea la cinstea altarelor a episcopului martir Anton Durcovici. Celebrarea va avea loc in Catedrala "Sfanta Fecioară Maria, Regină" din Iaşi, la ora 11.30. La celebrare vor fi prezenţi PS Iosif Păuleţ, episcop de Iaşi, PS Petru Sescu, episcop auxiliar, PS Petru Gherghel, episcop emeri ...

Cele Zece Porunci, piloni ai eticii și moralei umane
12/05/2024 16:08

  Într-o lume plină de diversitate si schimbare rapidă, uneori pare că valorile si principiile fundamentale sunt pierdute in valtoarea vietii moderne. Cu toate acestea, există un cod moral atemporali care a rezistat testului timpului si a rămas o ancoră pentru milioane de oameni din intreaga lume: cele Zece Porunci. Originea acestor porunci poate fi găsită in textele sacre ale Bibliei, in cartea Exodului, unde Moise le-a primit direct de la Dumnezeu pe Muntele Sinai. Dar indiferent de credinta religioasă sau de convingerile personale, importanta acestor porunci transcende ...

Calendar ortodox, 12 mai. Duminica Tomei
12/05/2024 12:12

Este singura duminică din anul bisericesc dedicată şi inchinată unui Sfant Apostol al Mantuitorului Iisus Hristos. Sfantul Apostol Toma a fost cel despre care se spune că a atins rănile Domnului, dand astfel crezare adevărului Învierii. Auzind despre Înviere, Apostolul Toma a spus că nu va crede pană nu va vedea semnul cuielor in palmele Mantuitorului si pană nu le va atinge cu mainile sale. În momentul in care s-a arătat Apostolilor, Iisus a zis către Toma: "Adu degetul tău si vezi mainile Mele. Adu mana ta si o pune in coasta Mea si nu fi necredincios, ...

ULTIMA ORA
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Tasca, cu sediul in sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt, telefon/fax 0233/255.023, e-mail: primaria_tasca@yahoo.com, cod fiscal 2614457. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Trup de pasune Neagra I, in suprafata totala de 2,25 ha, compus din numarul cadastral 50644, in suprafata de 1,18 ha, situat in extravilanul comunei Tasca si numarul cadastral 50650, in suprafata de 1,07 ha, situat in intravilanul comunei Tasca, apartine domeniului public al Comunei Tasca, conform caietului de sarcini, H.C.L. Tasca nr. 39/18.04.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul Comunei Tasca. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Secretariat, din cadrul Comunei Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 Lei, se achita cu numerar la Casieria Comunei Tasca. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 17.05.2024, ora 16.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 27.05.2024, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Oferta se depune intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 27.05/2024, ora 10.00, la sediul Comunei Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios -Administrativ a Tribunalului Neamt, Piatra-Neamt, B-dul Decebal nr. 5, judetul Neamt, telefon 0233/212.717, fax 0233/232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 23.04.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Nicolae Balcescu, cu sediul in sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau, telefon 0234.214.071, fax 0234.214.016, e-mail: registratura@primaria-nicolae-balcescu.ro, cod fiscal 4353234. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: -spatiu cu suprafata de 10,95 mp, in vederea desfasurarii activitatii cabinet de oftalmologie si optica medicala, situat in imobilul Dispensar Uman din satul Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 8, avand nr. cadastral 61861, CF 61861, apartinand domeniului public al Comunei Nicolae Balcescu, conform caietului de sarcini, H.C.L. Nicolae Balcescu nr. 31/11.03.2024 si temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: La cerere, de la sediul institutiei, Compartiment Relatii cu Publicul si Arhiva. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Relatii cu Publicul si Arhiva din cadrul Comunei Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str.Eroilor nr.380, judetul Bacau. 3.3.Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 30 Lei/exemplar, se achita numerar sau prin OP la Compartimentul Impozite si Taxe din cadrul Comunei Nicolae Balcescu. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 06.06.2024, ora 13.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1.Data-limita de depunere a ofertelor: 14.06.2024, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau, Compartiment Relatii cu Publicul si Arhiva. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Se depun intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 17.06.2024, ora 10.00, Comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Bacau, municipiul Bacau, Str. Stefan cel Mare nr. 4, judetul Bacau, telefon 0234.514.419, fax 0234.525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 16.05.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Blagesti, cu sediul in comuna Blagesti, Str. Aleea Scolii nr. 1, judetul Bacau, telefon 0334.805.110, fax 0334.805.109, e-mail primaria _blagesti@yahoo.com, cod fiscal 4834777. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: Bun imobil - cladire administrativa (chiosc), in suprafata de 28 mp, si teren aferent, in suprafata de 44 mp, situat in intravilanul satului Blagesti, comuna Blagesti, Str. Primariei nr. 9, judetul Bacau, identificat cu numar cadastral 75133, inscris in cartea funciara nr. 75133, apartinand domeniului privat al Comunei Blagesti, conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Blagesti nr. 29/29.03.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin solicitare scrisa depusa la sediul Comunei Blagesti. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Secretariat, Comuna Blagesti, comuna Blagesti, Str. Aleea Scolii nr. 1, judetul Bacau. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 Lei/exemplar, ce se achita la Casieria institutiei. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 14.05.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 22.05.2024, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartiment Secretariat, Comuna Blagesti, comuna Blagesti, Str. Aleea Scolii nr. 1, judetul Bacau. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: se depune intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate: unul interior si unul exterior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 23.05.2024, ora 10.00, Comuna Blagesti, comuna Blagesti, Str. Aleea Scolii nr. 1, judetul Bacau, Sala de sedinte. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Judecatoria Buhusi, oras Buhusi, Str. Doctor Carol Davila nr. 1, judetul Bacau, cod postal 605100, telefon 0234.265.745, fax 0234.265.744, e-mail: jud-buhusi-gref@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 22.04.2024.
Tradiții la sărbătoarea Izvorul Tămăduirii. Ziua în care aflăm cât vom mai trăi
10/05/2024 09:00

Numele de Izvorul Tămăduirii vine de la mai multe minuni care s-ar fi intamplat langă un izvor din apropierea Constantinopolului. Se spune că Leon, inainte să devina impărat, se plimba printr-o pădure de langă Constantinopol. La un moment dat a intalnit un orb care i-a cerut să-i dea apă si să-l ducă in cetate. În timp ce căuta un izvor, Leon a auzit-o pe Maica Domnului spunandu-i: „Nu este nevoie să te ostenesti căci apa este aproape! Pătrunde, Leone, mai adanc in această pădure, ia cu mainile apă tulbure,&n ...

Arhiepiscopul Teodosie a fost trimis în judecată de DNA. Este acuzat de cumpărare de influență după investigația Recorder despre fondurile de la buget
08/05/2024 16:17

Directia Natională Anticoruptie (DNA) l-a trimis miercuri in judecată pe Teodosie Petrescu, arhiepiscop al Tomisului, pentru săvarsirea infractiunii de cumpărare de influentă. Dosarul a fost deschis anul trecut de DNA in urma unei anchete Recorder. Alături de Teodosie a mai fost trimis in judecată si un consilier din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, Ilie Petre. La momentul deschiderii dosarului penal, Patriarhia Romană, prin purtătorul de cuvant Vasile Bănescu, a precizat că atat autoritătile judiciare, cat si cele bisericesti sunt interesate de elucidarea oricărui caz de cor ...

Ce înseamnă credința pentru omul modern. Cuvintele preotului ne liniștesc: Întotdeauna avem această lumină în noi
07/05/2024 16:23

Desi multi dintre noi trăim vieti tot mai laice, preotul Adrian Agachi spune că lumina din interiorul fiintei umane nu se stinge niciodată. Mai poate fi numit omul modern „homo religiosus”? Acest homo religiosus este un construct al filosofului, de care se foloseste pentru a intelege si analiza fenomenul religios. Homo religiosus este o persoană religioasă in sens ideal, cu o viziune specifică asupra lumii. Reprezintă modelul ideal teoretic, chiar dacă niciun practicant al religiei nu reuseste să se ridice la acel nivel. Teoriile lui Eliade si intepretările sale se bazeaz ...

Calendar ortodox, 7 mai. Pomenirea semnului cinstitei Cruci
07/05/2024 09:08

În această lună, in ziua a şaptea, se prăznuieşte pomenirea semnului cinstitei Cruci, care s-a arătat pe cer in zilele impăratulut Constanţiu, fiul marelui Constantin. sfanta cruceSfanta cruce s-a aratat pe cer deasupra Ierusalimului in dimineata zilei de 7 mai, 351 in timpul domniei imparatului Constantiu, fiul Sfantului Constantin (praznuit in 21 mai). In acea vreme, erezia arianismului conform careia Hristos a fost un simplu om si nu Dumnezeu, era cauza multor dispute si scindari in interiorul imperiului. Chiar si dupa primul Sinod Ecumenic de la Niceea din 325, multi au fos ...

Obiceiul străvechi și unic din Lunea Paștelui, păstrat azi doar într-un anumit loc din România
06/05/2024 22:30

Un număr de 14 cupluri care s-au căsătorit in ultimul an pascal in Şugag au fost sărbătorite in cadrul unui obicei unic in Romania, "Statu' la vase in Lunea Paştelui", in prezenţa a sute de localnici şi turişti adunaţi in centrul comunei din Munţii Sebeşului. Cu o vechime de sute de ani, obiceiul a fost intrerupt după 1989, fiind reluat in 2008, cu pauze in 2020 şi 2021 cauzate de pandemia de coronavirus. O manifestare unică in Romania, organizată de Consiliul Judeţean Alba şi Centrul de Cultură "Augustin Bena", in parteneriat cu Primăria Comunei Şugag şi Biserica Orto ...

Surpriză! Pe ce dată va fi PAȘTELE ortodox în 2025. Foarte rar se întâmplă acest lucru
06/05/2024 17:41

Pastele ortodox se sărbătoreste la o dată diferită de Pastele catolic, de cele mai multe ori. Insă, in anul următor, in 2025, Pastele ortodox va pica pe data de 20 aprilie, in aceeasi zi cu Pastele Catolic. Metoda de calcul prin care se stabileşte data la care avem Paştele a fost aleasă in timpul primului conciliu ecumenic de la Niceea, eveniment care a avut loc tocmai in anul 325. Atunci s-a stabilit ca Paştele să pice in prima duminică de după prima lună plină care cade după sau de echinoctiul de primăvară. Cand pică Paştele Ortodox in următorii ani Pastele Ortodox ...

Începe Săptămâna Luminată, în care Raiul este deschis. Semnificația fiecărei zile
06/05/2024 13:58

Săptămana Luminată este cea care urmează după Invierea lui Iisus Hristos. In traditia greacă se mai numeste si Săptămana reinnoită, deoarece intreaga creatie renaste. In popor există credinţa că in Săptămana Luminată Raiul se deschide tuturor. Potrivit crestin.ortodox, in vechime, Botezul era săvarsit in noaptea de Pasti. Cei botezati erau numiti „luminati” si purtau haine albe in toată săptămana de după Pasti. Sunt persoane care afirmă că de la purtarea hainelor albe, această săptămana a primit numele de Săptămana Luminată. „Să ne amintim că in noaptea Sf ...

Lunea Albă, ziua în care se deschid Porțile Raiului
06/05/2024 11:38

Se spune că in a doua zi de Paşti se vor deschide portile iertării si ale raiului. Astfel, cei care mor in cea de-a doua zi de Paşte nu mai trec prin Judecata de Apoi. Lunea din Săptămana Luminată poartă numele de Lunea Albă. Tradiţia spune că trebuie să stropeşti casa cu aghiasmă şi să dai de băut la rude. În unele zone se merge cu obiceiul “udatului” şi al umblatului cu pasca pentru vestirea Învierii. În biserici se oficiază aceeasi slujbă care a avut loc in noaptea Învierii si Sfanta Liturghie. Prin Învierea Domnului Iisus Hri ...

Calendar ortodox, 6 mai. Sfântul Iov
06/05/2024 07:14

Pe 6 mai, credinciotii il pomenesc pe Sfantul Prooroc Iov. IovAcesta era din ţara Avsitidei, din hotarele Idumeii şi Arabiei, fiu din fiii lui Isav, de era el al cincilea de la Avraam. Pe tatăl său il chema Zaret şi pe mama sa, Vosora. Însă mai inainte se numea Iovav, şi a proorocit patruzeci şi cinci de ani şi a apucat inainte de venirea lui Hristos o mie nouă sute douăzeci şi cinci de ani. Pe acesta l-a ispitit diavolul, pentru că il declarase Domnul drept şi fără prihană şi intrecand pe toţi cei de pe pămant. Şi despuindu-l diavolul de toată averea lui şi chin ...

Obiceiuri în a doua zi de Paști
06/05/2024 06:43

În această zi se obişnuieşte ca finii să se ducă in vizită la naşi, cu colaci, pască şi ouă roşii, iar copiii merg la părinţi. Potrivit tradiţiei, in cea de-a doua zi de Paşte, ouăle se ciocnesc „cap cu dos”. Un alt obicei presupune stropitul cu apă, in amintirea readucerii la viaţă a fetei de evreu, care a leşinat la aflarea veştii invierii lui Iisus.   Aşadar, lunea, feciorii stropeau cu apa fetele din sat, iar marţea fetele ii udau pe feciori. Obiceiul se păstrează şi astăzi, iar tradiţia de a stropi cu parfum rudele şi prietenii vizi ...

05/05/2024 15:41

Sărbătorile pascale pentru credincioşii ortodocşi incep duminică şi se desfăşoară pe durata a trei zile. Ceremonii pascale au loc la Ierusalim şi peste tot in lume unde trăiesc comunităţi creştine. Sărbătoarea Paştelui este considerată sărbătoarea bucuriei date de vestea Învierii Mantuitorului. O veste care, pană la Înălţarea Domnului, respectiv timp de 40 de zile, se regăseşte in salutul "Hristos a inviat!", la care se răspunde cu "Adevărat a inviat!". Învierea Domnului, numită şi sărbătoarea Paştilor, adică ziua in car ...

Corupția și mafia homosexuală din BOR și Sistem, expuse la Realitatea Plus. Postul TV difuzează controversatul film ”21 de Rubini” chiar a doua zi de Paști
05/05/2024 15:04

„Pentru că s-au primit nenumărate mesaje, in care s-a cerut disponibilitatea filmului spre vizionare, am hotărat să difuzăm luni, 6 mai, a doua zi de Pasti, filmul "21 de Rubini” la Realitatea TV, de la ora 22.00! Sărbători cu bucurie tuturor!”, a anuntat azi pagina de Facebook a filmului mult discutat, dispărut brusc din cinematografe si reapărut la Festivalul de Film de la Moscova, unde regizorul, preotul Ciprian Mega, s-a aflat impreună cu actorul principal Dorel Visan. Filmul controversat, cu o distributie de exceptie, intre care se numără Mickey Rourke, Anthony Delon ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei