Șapte cluburi pentru 161.000 de pensionari!

club pensionari 2
club pensionari 1

Dimensiune font:

| 02-02-2023 09:15
Situate în toate cartierele din Iași, acestea permit participarea seniorilor la activități cultural-educative şi sportive, în general la tot ceea ce presupune prevenirii riscului de excluziune socială * şi Centrul de zi pentru Persoane Vârstnice Vovidenia reprezintă o alternativă în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate * acţiuni de socializare au loc frecvent şi în cele două cămine de bătrâni ale DAS Iaşi, precum şi în clubul pensionarilor care activează în cadrul CARP Iaşi

 

 

Ceea ce în străinătate este de ani buni o normalitate a început să capete proporţii şi la noi, mai ales că, potrivit statisticilor oficiale, avem tot mai mulţi pensionari (anul trecut, la Iaşi, erau înregistraţi peste 161.000 de pensionari). Primăria Iași, prin Centrul de zi pentru Persoane Vârstnice Vovidenia - Compartimentul de Activități Recreative pentru Persoane  Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială pune la dispoziția seniorilor ieșeni dornici de socializare și de petrecere a timpului liber în comunitate șapte Cluburi de Pensionari. Este vorba de Clubul „Alexandru cel Bun”, Clubul „Aleea Rozelor”, Clubul „Mircea cel Bătrân”, Clubul „Moara de Foc”, Clubul „Oancea”, Clubul „Mușatini” și Clubul „Nicolina”.

„Scopul serviciilor oferite de cluburile de pensionari este de îmbunătățire continuă a calității vieții seniorilor domiciliați în oraşul Iași și de diminuare a riscului de marginalizare socială, prin participarea acestora la activități cultural-educative, alături de soliști de muzică populară, grupuri vocale, trupe de dans, activități sportive (rummy, șah, table), precum și la sesiuni de discuții pe diverse teme – literatură, psihologie, arte, sănătate, de interes civic sau alte evenimente festive  cum ar fi Ziua Vârstnicului sau sărbătorirea aniversării fiecărui pensionar – membru”, spun oficialii DAS Iaşi.

Este necesară o simplă cerere

Calitatea de membru al Clubului, atestată printr-o legitimație de intrare, se obține în baza unei cereri scrise adresată Compartimentului de Activități Recreative pentru Persoane Vârstnice, însoțită de un cupon de pensie și o copie după actul de  identitate, care se va depune la Centrul de zi pentru Persoane Vârstnice Vovidenia. De menţionat că şi la acest centru, 150 de pensionari  participă la activități recreative menite să răspundă nevoilor individuale şi de grup ale seniorilor ieșeni, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate. Admiterea în centru se face pe bază de cerere, însoțită de copii ale actelor de identitate, cupon de pensie/indemnizație și act medical (adeverință medicală/scrisoare medicală) recent care să ateste starea sănătății petentului/restricții psiho-medicale (dacă este cazul) și în urma unei evaluări socio-psiho-economice a situației solicitantului efectuate de asistenții sociali.

Căminele de bătrâni, unica variantă pentru unii seniori

Activităţi recreative au loc şi la cele două cămine de bătrâni administrate de Direcţia de Asistenţă Socială, numai că acestea se adrează, firesc, rezidenţilor. Este vorba de , Căminul de Pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva”, cu o capacitate de 253 locuri și de Căminul de Bătrâni „Sf. Constantin și Elena”, cu  o capacitate de 178 locuri. „Sunt aşezăminte pentru persoane vârstnice, care asigură condiţii corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijire personală şi medicală, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială, asistenţă psihologică şi asistenţă spiritual religioasă”, mai spus oficialii DAS Iaşi. În  cele două cămine se pot interna persoane vârstnice la solicitarea acestora, a familiei acestora sau a reprezentanților legali ai acestora, persoane vârstnice care au domiciliul stabil în municipiul Iaşi, care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege (65 de ani pentru bărbaţi şi 63 pentru femei), persoane vârstnice apte să se autoservească la internare, care se încadrează în gradele III A și III B, II A, II B, II C de dependență (HG nr. 886 / 2000), persoane care nu se pot gospodări singure, persoane fără venituri proprii, dar cu susţinători legali cu posibilităţi de a achita integral contribuţia de întreţinere stabilită ca obligaţie de plată sau persoane care se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale din cauza stării fizice, dar nu suferă de boli incurabile, psihice, contagioase. Nu în ultimul râînd, sunt acceptate persoane vârstnice cu domiciliul legal pe raza municipiului Iași care și-au înstrăinat proprietatea personală sub diverse forme (contract de întreținere, contract de vânzare - cumpărare, rentă viageră cu aparținători sau terțe persoane) dar nu mai devreme de 5 ani.

Centru de socializare la CARP Iaşi

O altă instituţie care vine în sprijinul seniorilor ieşeni este Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Iași! Aceasta este atestată ca prestator de servicii sociale, având licențiat serviciul social Centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber, serviciu care răspunde nevoilor individuale, familiale şi de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. Aici, pensionarii ieşeni au la dispoziţie un club cu circa 100 de locuri, dotat de puţin timp cu mobilier nou, bibliotecă cu 2.000 de volume literatură diversă, mese de şah, colecţii de ziare şi reviste, sistem de sonorizare, televizor, videoproiector, etc. Clubul asociației găzduiește frecvent manifestări artistice, culturale, seri de socializare la care participă constant peste 60 – 80 de membri. Nu în ultimul rând, campionatul de şah, reunește anual membrii pasionaţi ai sportului minţii, participanţii fiind răsplătiţi cu premii în bani, cupe şi diplome. Pensionarii pot beneficia de aceste servicii în baza unei  taxe de înscriere de 2% din valoarea pensiei, o  cotizaţie lunară de 1% din valoarea pensiei plus o contribuţie lunară la fondul mutual de 5 lei din care se constituie fondul mutual de ajutorare al membrilor. Lucian STATE

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

05:37

PUBLICAŢIA DE VÂNZARE NR. 7 Tribunalul Neamţ, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 1238/103/2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunrilor imobile şi mobile din patrimoniul debitoarei S.C. „Star Construct” S.R.L., cu sediul în loc. Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, după cum urmează: Nr. crt. Denumire activ Adresa Valoare -lei- 1. Imobil – teren intravilan curţi-construcţii cu o suprafaţă de 414 m.p. Loc. Târgu Neamţ, bd. Ștefan cel Mare, nr. 92, jud. Neamţ 188.500,00 2. Aparatură birotică: calculator, monitor, imprimantă, xerox -- 5.712,00 TOTAL * 194.212,00 Preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus şi nu conţine TVA. Vânzarea se va face conform regulamentelor de vânzare aprobate de către adunarea creditorilor din data de 06.09.2022. Vânzarea prin licitaţie publică va avea loc la data de 13.04.2023, ora 1200 şi se vor organiza şedinţe la un interval de 7 zile pentru bunurile imobile şi mobile, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei pentru fiecare bun, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei, a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini pentru bunurile imobile este 1.000 lei, iar pentru bunrile mobile este de 100 lei, şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul – verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566.035, 0727/850.575. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
PUBLICAŢIA DE VÂNZARE NR. 5 Tribunalul Vaslui, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 1518/89/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. CLUB TOMA S.R.L. Huşi, cu sediul în mun. Huşi, judeţul Vaslui. Nr. crt. DENUMIRE ACTIV Valoare - lei - 1. Echipamente tehnologice 34.569,50 2. Aparate, instalaţii 1.074,00 3. Mijloc de transport 197,50 4. Aparatură birotică 380,50 Total 36.221,50 Preţul de pornire al licitaţie este cel de mai sus și nu conţine T.V.A.. Vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare şi hotărârea Adunării creditorilor din data de 23.09.2022. Vânzarea în bloc prin licitaţie publică pentru bunurile mobile va avea loc la data de 27.03.2023, ora 1000 şi se vor organiza şedinţe săptămânal, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini – 500 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0727/850.575, 0335/566.035, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
Gabriel Brehuescu, tânărul care și-a pus în minte să facă din cifre o armă cu care să cucerească lumea
23/03/2023 18:00

 Pentru doar cativa dintre noi, matematica reprezintă o minune care se săvarseste in fiecare zi. Pentru toti ceilalti, disciplina aceasta imposibil de imblanzit capătă felurite forme detesatabile, mere ...

Proiect de peste 100 de milioane de lei pentru extinderea rețelei de apă la Vaslui
23/03/2023 15:59

 Autorităţile judeţene au incheiat, joi, un contract de execuţie a lucrărilor de reabilitare şi extindere a reţelelor de apă şi canalizare in comunele Muntenii de Sus, Tanacu, Văleni şi Fereşti ...

Brandul Iașului, medaliat cu aur la cel mai mare concurs din Europa
23/03/2023 15:41

Brandul orasului Iasi a castigat medalia de aur la cel mai important concurs de branding din Europa, Transform Awards Europe 2023! Identitatea de brand "Iasi - orasul creatorilor" a primit locul inta ...

 „Il Trovatore”, montare de excepție la Opera Națională Iași după 40 de ani
23/03/2023 14:57

  De mai bine de o lună, Opera Natională din Iasi este in fierbere, preocupările fiind impărtite intre reprezentatiile deja cunoscute si premiera operei „Il trovatore”, de Giuseppe Verdi, ...

Zilele Spitalului Clinic de Recuperare.
23/03/2023 13:49

Aproximativ 2000 de medici din diferite specialităţi, fizioterapeuţi, psihologi, audiologi şi asistenţi medicali vor participa, on site şi online, in perioada 27 martie – 1 aprilie, la lucrările Zi ...

Din belşug, apartamente exclusiviste, cu vedere spre Palatul Culturii
23/03/2023 12:12

* Noul proiect Lazăr Zentrum a demarat deja * 83 familii vor locui in condiţii de lux, in plin centru  Noul proiect imobiliar Lazăr Zentrum este situat pe Str. Zimbrului nr. 27, vis-a-vis de Palas Mall ...

Primarul se scuză, părinţii acuză!
23/03/2023 09:47

Primarul Mihai Chirica a declarat, in cadrul unei conferinţe de presă, că decizia relocării elevilor şi profesorilor de la Colegiul Pedagogic a fost luată in contextul cutremurelor inregistrate in Turcia ...

Peste 600 de locuri de muncă disponibile, la Iași
23/03/2023 09:46

Pe măsură ce inaintăm in primăvară, numărul locurilor de muncă disponibile la nivel de judeţ continuă să crească. Dacă săptămana trecută erau 591 posturi vacante, acum s-a ajuns la 608. Din acest ...

Deputatul Alexandru Muraru cheamă în judecată premierul Ungariei
23/03/2023 09:46

La inceputul acestei săptămani, pe rolul Curţii de Apel Iaşi a fost inregistrat un dosar cu totul inedit, avand ca obiect „anulare act administrativ”. Reclamantul este preşedintele filialei l ...

Tot mai puține dosare pe rolul Curții de Apel din Iași
23/03/2023 09:46

În anul 2022, cu un volum de 6.155 de cauze nou intrate, Curtea de Apel Iasi a ocupat locul 3 la nivel national, in raport de media complexitătii cauzelor nou inregistrate. Cauzele penale au reprezentat ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei