Editorial

O ţară făcută ca de-un Frankenstein

 Dorian OBREJA  În mod cert, pentru un jurnalist – născut, iară nu făcut, sau practicand această artă/meserie din dorinţa de a parveni -  treapta cea mai de sus la care poate aspira este constituită din calitatea de editorialist. Recunoscand aceasta, nu pot să nu mărturisesc, sincer, că, uneori, abordarea editorialului poate să fie frustrantă, pentru că acest gen publicistic nu permite asocierea cu vreo imagine – care, se ştie tot din domeniu, face cat o mie de cuvinte. Ba, uneori, mult mai mult ; ba, deseori, este suficientă doar ea, făr ...

Trândăvia domnilor cu cascheta cusută la Buhuși
18/05/2022 18:10

  Dan M.BREZULEANU Uniformele politiei se croiesc la Galati si se cos la Tărlungeni. Caschetele vin de la Buhusi, iar cămăsile de prin suburbiile Brăilei… De parc-ar avea vreo legătură cu faptul că politmaistrii care dau bine in pozele cu avansări rup de podelele coloratelor masini de serviciu pantofii din piele de bovidă cusuti la Caransebes si lăcuiti la Giarmata. Nu-i logică in frază, nici măcar lexic manipulator, desi mă indoiesc că oamenii acestia cu chipiu inzorzonat vor căuta asa ceva, cu ambitia zdruncinată a apropierii nefiresti de o lege pe care nu si- ...

Constituţie modificată – spre binele aleşilor
16/05/2022 22:29

 Dorian OBREJA  În Romania lunii mai 2022, nu ştiu dacă aţi fost atenţi şi aţi sesizat, se intamplă un adevărat şi fără de oprire miracol: curg rauri, ba chiar şi fluvii de miere şi lapte! Ceea ce era doar un soi de zicală, ce făcea trimitere la ceva imposibil de materializat, a devenit realitate pe meleagurile mioritice. Acuma să nu mă intrebaţi datorită cui, pentru că riscaţi să mă supăr: cum, adică, nu vă daţi seama? În fine, din simpatie pentru cititorii aflaţi intr-o asemenea ipotetică situaţie, dau şi răspunsul: mulţumită politic ...

Simțul otrăvitor al umorului din ochii justiției
11/05/2022 15:56

 Dan M.BREZULEANU Povestea Elenei Udrea are deznodămantul convenabil ravnitorilor de morală: banii nu pot cumpăra fericirea. Plecand de la rationamentul că nu se face niciodată justitie cu un infrant judecat de invingătorul său, cazul Elenei Udrea aduce in atentie cel putin o temă fundamentală: nu tot ce este drept are acoperire legală, sau mai curand invers. Legea nu codifică doar in sensul indestulător al echitătii. Ea devine lege chiar si atunci cand nu este justă, cand otrăveste partea morală a cauzei. Justitia autohtonă nu mai are, din acest punct de vedere, nici ...

Maluri nu, mall-uri – gârlă!
09/05/2022 20:34

  Dorian OBREJA Deşi sunt aproape convins că titlul randurilor de astăzi nu este greu de inţeles, vreau să evit orice confuzie sau interpretare greşită. De aceea, il „traduc”: subiectul se referă la situaţia ce poate fi consemnată in Iaşi, şi porneşte de la constatarea că, dacă din punct de vedere economic localitatea este departe de a ajunge la un liman (se inregistrează un PIB pe cap de locuitor de vreo şase ori mai mic decat la Bucureşti şi de vreo trei ori mai mic decat la Cluj), in schimb, se inmulţesc, mai ceva decat ciupercile după ploaie, obiecti ...

Războiul actual, decont al WWII şi combustibililor
08/05/2022 23:59

 Dorian OBREJA  Ca să parafazez o zicală mai veche – şi verificată in nenumărate randuri! -, aş putea spune că, dacă ii dai nas lui Ivan, el intră in spaţiul ucrainean... Să o luăm pe firul istoriei, pornind chiar de la o aniversare a acestor zile, şi anume Ziua Victoriei. Pe 7 mai 1945, generalul german Jodl a semnat actul de predare al Germaniei, capitularea urmand să intre in vigoare pe 8 mai, la ora 23.01. De amintit că, din partea aliaţilor, actul a fost semnat de un general american şi unul sovietic. Pe 8 mai, la ora 15, Trumanm Churchill şi De Gau ...

Am „rezolvat” Terra, urmează Marte!
02/05/2022 22:30

 Dorian OBREJA Periodic, fără să-mi fi propus aceasta cu tot dinadinsul, ci, pur şi simplu, pentru că aşa se intamplă, mă intalnesc şi am discuţii pe teme de actualitate cu reprezentanţi ai tinerei generaţii. Pentru mine, nu ca individ, ci in calitate de jurnalist, acestea sunt extrem de utile, intrucat mă ajută să «iau pulsul» categoriei amintite, să constat dacă falia existentă de cand lumea intre o generaţie şi cea care ii urmează este, acum, mai adancă şi mai amplă ca niciodată (cum susţin unii) sau nu. La cea mai recentă intalnire, un ...

ULTIMA ORA
1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Primaria Comunei Cotusca, Cotusca, Str. Principala nr. 116, judetul Botosani, telefon 0231/561.946, fax 0231/561.936, e-mail: primariacotusca@ yahoo.com, cod fiscal 3372157. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: a) teren in suprafata de 7.900 mp, din Parcela Cadastrala 677, lot 2, situat in comuna Cotusca, judetul Botosani, apartine domeniului public al Comunei Cotusca, conform caietului de sarcini; b) teren in suprafata de 680 mp, din Parcela Cadastrala 682, lot 2, situat in comuna Cotusca, judetul Botosani, apartine domeniului public al Comunei Cotusca, conform caietului de sarcini; c) teren in suprafata de 7.210 mp, din Parcela Cadastrala 682, lot 1, situat in comuna Cotusca, judetul Botosani, apartine domeniului public al Comunei Cotusca, conform caietului de sarcini; conform H.C.L. nr. 22/08.04.2022 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin solicitarea scrisa, de la sediul Primariei Comunei Cotusca. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Primariei Comunei Cotusca, Cotusca, Str. Principala nr. 116, judetul Botosani. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 Lei, se achita numerar la Casieria institutiei sau in contul concedentului: RO60 TREZ 1195 006X XX00 0330, deschis la Trezoreria Saveni, cod fiscal al concedentului 3372157. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.05.2022, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 30.05.2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primariei Comunei Cotusca, Cotusca, Str. Principala nr. 116, judetul Botosani. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 30.05.2022, ora 12.00, la sediul Primariei Comunei Cotusca, Cotusca, Str. Principala nr. 116, judetul Botosani. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Botosani, oras Botosani, Str. Maxim Gorki nr. 8, judetul Botosani, telefon 0231/511.739, fax 0231/531.832, e-mail: tr-botosani-reg@ just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.05.2022.
Administratorul judiciar desemnat prin Sentinţa civilă nr. 76/F/12 aprilie 2022, pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 454/89/2022, privind debitoarea S.C. SOPHPANIS S.R.L. Vaslui, având C.U.I. 28957084, sediul social în mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 275, corp clădire C3, spaţiul 1, jud. Vaslui, înscrisă la O.R.C. Vaslui sub numărul J37/313/2011, notifică deschiderea procedurii generale a insolvenţei, conform Legii privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 20.05.2022. În temeiul art. 114 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 03.06.2022. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 28.06.2022. Adunarea creditorilor va avea loc în data de 09.06.2022, ora 1200 la sediul administratorului judiciar din mun. Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, jud. Vaslui, având următoarea ordine de zi: 1. desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; 2. confirmarea administratorului judiciar şi a onorariului, 3. probleme diverse. Relaţii la administratorul judiciar ESTCONSULT I.P.U.R.L. Huşi, tel. 0335/566.035, 0727/850.575.
1.Informatii generale privind locatorul: Primaria Comunei Voinesti, cu sediul in satul Voinesti, str.Principala, nr.153, comuna Voinesti, judetul Iasi , telefon/fax: 0232/294755 2.Informatii generale privind obiectul inchirierii : inchiriere pe o perioada de 7 ani a unor suprafete de pasuni aflate in domeniul privat al UAT Comuna Voinesti, conform caietului de sarcini. Pretul de inchiriere stabilit conform HCL nr.74 /23.04.2021 , HCL nr.80/28.05.2021 si HCL nr.14/24.03.2022 este de 120 lei/ha/an. 2.1. Procedura aplicata : atribuire directa conform HCL nr.74 /23.04.2021 3. Informatii privind documentatia de inchiriere: 3.1.Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de inchiriere. Documentatia de atribuire se poate obtine de la sediul Primariei Comunei Voinesti, din sat Voinesti, str.Principala, nr.153, com.Voinesti, jud. Iasi. 3.2. Denumirea si adresa Compartimentului din cadrul locatorului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de inchiriere. Documentatia de inchiriere se poate obtine de la Compartimentul Registru agricol din cadrul Primariei Comunei Voinesti, persoana de contact: inspector Marcoci Irina – membru comisie 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar. Documentatia de atribuire se poate obtine contra sumei de 100 lei de la sediul Primariei Comunei Voinesti, din sat Voinesti, str.Principala, nr.153, com.Voinesti, jud. Iaşi. Suma se achita la casieria institutiei. 4. Informatii privind cererile de inscriere 4.1. Data limita de depunere a cererilor de inscriere la sedinta publica de atribuire directa Dosarele de inscriere se depun la registratura Primariei Comunei Voinesti, pana la data de 16.05.2022 ora 1500. Documntele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere sunt mentionate in caietul de sarcini. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de atribuire directa Sedinta publica de atribuire directa va avea loc in data de 19.05.2022 ora 0900 la sediul Primariei Comunei Voinesti. 6. Denumirea instantei competente in solutionarea litigiilor Judecatoria Iasi, str.Anastasie Panu, nr.25
Cât mai trăim pe un  butoi cu pulbere?
01/05/2022 22:56

 Dorian OBREJA   Departe de mine starea de a fi panicat. Încă şi mai departe, dorinţa sau intenţia ca, prin cele scrise, să panichez pe alţii. Nu fac decat să constat, cat mai la rece, obiectiv şi echidistant. Iar constatările sunt triste şi grave. Pentru că este greu, pe de o parte, să trăieşti, o perioadă mai indelungată, cu sabia lui Damocles deasupra capului (expresie care inlocuieşte, pentru a nu o repeta, pe cea din titlu, avand acelaşi sens, actualizat...). Pentru că este şi mai greu, pe de altă parte, să vezi şi consemnezi că, in timpu ...

Presa şi opinia publică – în capcana facilului
25/04/2022 21:51

 Dorian OBREJA În urmă cu aproximativ o săptămană, apărea o ştire (e greu de verificat acum locul ivirii iniţiale) care, foarte repede, se supunea regulilor bulgărelui de zăpadă rostogolit pe o pantă, transformandu-se intr-o adevărată avalanşă – din fericire, prin dimensiuni, nu şi prin efecte.  Concret, era vorba despre demolarea ilegală/abuzivă a Hanului „Trei Sarmale”, din Iaşi, de către actualul proprietar al edificiului.   Deja, din acest punct, ştirea se imparte in două planuri. Cel dintai este constituit din adevărul ...

Tot mai multe canale tv. Tot mai slabe...
19/04/2022 08:05

 Dorian OBREJA  Din cand in cand, dacă televizorul imi este deschis, acesta se inchide singur, temporar, pentru actualizare. Ceea ce insemnă – de acum am invăţat – adăugarea unui nou canal tv. Aşa se face că, de curand, am depăşit suma de 200. Cu toate acestea, sunt multe momente, poate prea multe, pe parcursul unui interval de 24 de ore, in care nu ai ce să vezi, fiind silit a alege intre varianta revederii unui film sau documentar (despre acestea din urmă, numai cuvinte de laudă pentru originalitate, calitate şi profesionalism), ori, incă şi mai bine, a ...

Decăderea clanului B., lecţie pentru politicieni?
18/04/2022 07:31

 Dorian OBREJA „Cei care uită trecutul sunt condamnaţi să il repete” – astfel sună una dintre traducerile unui celebru citat, devenit astfel intrucat defineşte,  incontestabil, extrem de sintetic şi grăitor, o realitate; mai este de adăugat că spusele aparţin scriitorului şi filosofului spaniol George Santayana. În foarte multe cazuri, nici nu trebuie să te deplasezi foarte mult in spaţiu şi timp pentru a lua cunoştinţă de lecţii din care, dacă vrei şi dacă poţi, ai ce invăţa – cu condiţia ca, după ce ai invăţat, să ...

Forme fără fond şi branduri fără acoperire
11/04/2022 20:47

 Dorian OBRAJA Încep, aparent fără legătură cu titlul, prin citarea titlului unei ştiri, recent apărută in media: “Iaşul nu are niciun obiectiv cultural restaurabil prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă”. Constatare cu totul ingrijorătoare, avand in vedere mulţimea obiectivelor de acest fel care ar avea nevoie urgentă de renovări, restaurări, consolidări etc. Tristeţea generată prin lipsa Iaşului de pe o asemenea listă se adaugă uneia mai vechi, izvorată tot dintr-o absenţă, de pe altă listă, anume aceea a monumentelor incluse in p ...

PNL - un congres ordinar. Adică obişnuit...
10/04/2022 21:22

 Dorian OBREJA Alegerile la varful PNL,  convocate pentru ieri sub titulatura de „congres extraordinar”,  nu au avut niciun element care să justifice, pe fond, cea de a doua parte a sintagmei din ghilimele. Dar a fost, ca observaţie importantă, pentru a treia oară cand s-a acceptat (asta ca să nu spun impus) derogarea de la vechimea necesară in partid pentru cel vizat in a deveni noul lider (precedentele inregistrandu-se in cazurile lui Iohannis şi Ciţu). Aceleaşi alegeri au stat sub semnul unei totale predictibilităţi, nicio emoţie nefiind posibilă pen ...

Clasa politică mioritică e tot mai stearpă
05/04/2022 16:33

  Dorian OBREJA Am plecat, in scrierea editorialului de astăzi, de la cel de ieri, mai precis de la recenta debarcare a liderului PNL (ce aduce aminte de celebra poveste cu un personaj care s-a „sinucis”, strigand „nu trageţi!”. Făcand o trecere in revistă a ultimilor 32 de ani in zona politicii autohtone, am realizat că fenomenul consemnat la liberali – instabilitatea la varf, de unde şi impredictibilitatea, - a fost inregistrat şi la majoritatea celorlalte partide. În asemenea circumstanţe, apare pe deplin justificată afirmaţia conform c ...

Pandemia schimbării loveşte iar PNL
03/04/2022 18:37

 Dorian  OBREJA Partidul Naţional Liberal este, in momentul acesta, cea mai veche formaţiune politică din Romania, infiinţat in 1875. La capitolul realizări, PNL işi bifează nu doar o semnificativă dată statistică – dintre cele 87 de guverne, 30 au avut premieri liberali -, ci şi evenimente insemnate, ca obţinerea independenţei de stat, crearea Romaniei Mari etc. Nefiind liberal (de fapt, neavand culoare politică), nu pot clama „la trecutu-ţi mare, mare viitor”. În schimb, fiind jurnalist, nu pot să nu compar trecutul mai indepărtat cu cel ...

Se fac blocuri în prostie, dar nimic pentru distracţie...
28/03/2022 19:58

Dorian OBREJA Clarific şi recunosc, de la bun inceput: termenul de „distracţie” este puţin prea general şi l-am utilizat mai degrabă din motive de căutare a unei rime – chiar forţate... Ca să nu discutăm subiectul la general, am luat drept exemplu Iaşul. Unde sunt pe deplin valabile cele două părţi ale titlului. Din datele la care am avut acces – pentru că transparenţa şi organizaream informaţiilor sunt deziderate pentru a căror materializare vom mai avea de aşteptat -, rezultă că, in oraşul de pe Bahlui (precizez că nu e vorba de Harlău, str ...

Nu sunt doar îngeri şi demoni!
27/03/2022 22:04

 Dorian OBREJA  În urmă cu două săptămani, cand scriam editorialul intitulat „Jos cenzura comunisto-capitalistă!”, treceam, din lipsă de timp, dar mai ales spaţiu, peste unele elemente, pe care le prezint şi dezvolt acum. Astfel, chiar titlul ar fi putut fi mai lung, incluzand nu doar cenzura, ci şi un alt fenomen, poate chiar mai periculos, anume manipularea. Înainte de 1990, in Romania (poate şi in alte ţări din lagărul socialist) se folosea expresia „minte ca un ziar capitalist”. Utilizarea expresiei era cel puţin paradoxală, i ...

La alţii, „Fantoma de la Operă”; la Iaşi, Opera-fantomă!
21/03/2022 21:46

 Dorian OBREJA  Pentru cei care nu ştiau intreaga istorie, aduc aminte că „Fantoma de la Operă” este, la bază, un roman al scriitorului francez Gaston Leroux (1868-1927), autor al unor romane de succes in epocă, precum „Misterul camerei galbene”, „Parfumul doamnei in negru”, „Regele ocnaşilor” sau „Fotoliul bantuit”. Fără indoială, insă, „lovitura” sa de maestru s-a numit „Fantoma de la Operă”, apărut in 1910 (autorul mărturisea, pe patul de moarte, că personajul principal masculin exis ...

Intoleranţa invadează tot mai mult
20/03/2022 23:51

 Dorian OBREJA Cand e substantiv, cu forma intoleranţă, mai treacă-meargă, insemnand lipsă de toleranţă sau ingăduinţă. Cand, insă, termenul devine adjectiv, cu forma intolerant, abia atunci acesta are semnificaţii care configurează imaginea intregă şi reală,  generand fiori, respectiv necruţător, neiertător, neindurător, neingăduitor, nemilos, netolerant, nesuferitor. A trecut puţin mai mult de un secol de cand cineva a avut inspiraţia şi curajul de a aduce termenul la lumina rampei şi in discuţie publică: este vorba de D.W. Griffith, care realiza, in 1 ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei