Preuniversitar

Adio table cu cretă și burete. Ministrul Educaţiei anunţă table interactive în toate sălile de clasă din România

Ministrul Educaţiei, Sorin Cimpeanu, a declarat că se doreşte schimbarea tablelor şcolare clasice, cu cretă, cu table interactive, in toate cele peste 80.000 de săli de clasă din Romania. Cu ajutorul acestor table, elevii vor putea, in timp real, să preia informaţiile pe laptop, tabletă sau telefonul mobil. Sorin Cimpeanu a declarat, sambătă, la Digi24 că rolul profesorului s-a schimbat şi că acesta trebuie să aibă rolul de indrumător al elevului. ”Ne propunem inlocuirea tablei clasice cu cretă şi butere de către table interactive, in toate cele peste 80.000 de să ...

Încep înscrierile la grădiniță
20/05/2022 18:20

Părinţii işi pot inscrie incepand de astăzi copiii cu varste intre trei şi cinci ani, la grădiniţă, in anul şcolar 2022 2023, in cazul celor care se reinscriu. Astfel, pot fi depuse actele pentru reinscrierea copiilor ce urmează să intre in grupele mijlocie şi mare. Pentru cei care vor merge pentru prima dată la grădiniţă, respectiv, in grupa mică, procedurile de inscriere incep pe 30 mai. Condiţiile de inscriere sunt neschimbate faţă de anii trecuţi 

Aproape jumătate dintre elevi sunt analfabeți funcționali
19/05/2022 19:40

Cei mai multi elevi romani folosesc un limbaj simplist, nu pot interpreta o informatie, nu isi pot forma idei proprii pe care să le integreze in contextul dat, nu pot stabili asemănări si diferente intre personaje, fapte sau concepte, nu pot identifica si forma concluzii pe baza a ce au citit. Sunt cateva dintre concluziile Raportului national privind nivelul de literatie din Romania, elaborat de BRIO (Platforma Digitală pentru Îmbunătăţirea Performanţelor Şcolare), alături de alte sapte organizatii neguvernamentale. La cercetarea care a avut loc in urmă cu un an au participat ...

Ce este testarea standardizată
18/05/2022 09:30

Un proces de invătare corect incepe cu o evaluare riguroasă. Ca să răspundă nevoii de a sti cu adevărat care este nivelul de cunostinte si competente ale unei persoane, eforturile expertilor in psihologie, statistică si matematică s-au concretizat in aparitia testării standardizate. Mai exact, răspunsurile sunt raportate la cele date anterior la acelasi test de către persoane asemănătoare (de exemplu, ca varstă si studii). Scorul poate fi interpretat cu obiectivitate, eliminand dubiile in privinta dificultătii si a unui tratament prea bland sau prea dur. De multe ori apar intre ...

100.000 de elevi de şcoală primară, gimnazială şi liceu vor intra în programul-pilot în cadrul căruia va fi aplicată testarea standardizată
18/05/2022 09:16

Cimpeanu afirmă că 100.000 de elevi de şcoală primară, gimnazială şi liceu din 329 de unităţi de invăţămant din ţară vor intra in programul-pilot in cadrul căruia va fi aplicată testarea standardizată Ministrul Educaţiei, Sorin Cimpeanu, anunţă că 100.000 de elevi de şcoală primară, gimnazială şi liceu - cu excepţia celor din anii terminali -, din 329 de unităţi de invăţămant din toată ţara vor intra in programul-pilot in cadrul căruia va fi aplicată testarea standardizată. În fiecare judeţ şi in fiecare sector al Capitalei elevii din şapte şco ...

Profesorii nu vor mai putea oferi meditații elevilor de la clase
18/05/2022 08:30

Ministrul Educaţiei, Sorin Cimpeanu, anunţă că in viitoarea lege a Educaţiei va fi prevăzută interdicţia ca profesorii să facă meditaţii cu elevii de la clasele unde predau. "Nu poţi impiedica un părinte să investească in educaţia propriului copil”, susţine ministrul, care consideră că este "de bun simţ" ca un dascăl să nu facă meditaţii cu elevii cărora le predă la şcoală. "Este o chestiune de bun simţ ca un profesor să nu facă mediaţii cu propriii elevi. Pe de altă parte, meditaţiile sunt un lucru obişnuit in orice stat al ace ...

Când va deveni România educată
17/05/2022 13:42

Ligia Deca, consilier prezidential, a mentionat că proiectul „Romania Educată”, care se va transforma intr-o nouă lege a educatiei pană in septembrie 2023, vine cu solutii la problema analfabetismului functional. „Este o cifră alarmantă, dar familiară in acelasi timp, dacă ne uităm la ultimele rezultate ale testului PISA: 44% dintre elevi nu inteleg ce citesc. Tinta proiectului «Romania Educată» este să injumătătim acest procent pană in 2030”, a declarat Ligia Deca. „Ceea ce m-a ingrijorat pe mine foarte tare este faptul că nu vedem ...

ULTIMA ORA
1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Primaria Comunei Cotusca, Cotusca, Str. Principala nr. 116, judetul Botosani, telefon 0231/561.946, fax 0231/561.936, e-mail: primariacotusca@ yahoo.com, cod fiscal 3372157. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: a) teren in suprafata de 7.900 mp, din Parcela Cadastrala 677, lot 2, situat in comuna Cotusca, judetul Botosani, apartine domeniului public al Comunei Cotusca, conform caietului de sarcini; b) teren in suprafata de 680 mp, din Parcela Cadastrala 682, lot 2, situat in comuna Cotusca, judetul Botosani, apartine domeniului public al Comunei Cotusca, conform caietului de sarcini; c) teren in suprafata de 7.210 mp, din Parcela Cadastrala 682, lot 1, situat in comuna Cotusca, judetul Botosani, apartine domeniului public al Comunei Cotusca, conform caietului de sarcini; conform H.C.L. nr. 22/08.04.2022 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin solicitarea scrisa, de la sediul Primariei Comunei Cotusca. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Primariei Comunei Cotusca, Cotusca, Str. Principala nr. 116, judetul Botosani. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 Lei, se achita numerar la Casieria institutiei sau in contul concedentului: RO60 TREZ 1195 006X XX00 0330, deschis la Trezoreria Saveni, cod fiscal al concedentului 3372157. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.05.2022, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 30.05.2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primariei Comunei Cotusca, Cotusca, Str. Principala nr. 116, judetul Botosani. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 30.05.2022, ora 12.00, la sediul Primariei Comunei Cotusca, Cotusca, Str. Principala nr. 116, judetul Botosani. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Botosani, oras Botosani, Str. Maxim Gorki nr. 8, judetul Botosani, telefon 0231/511.739, fax 0231/531.832, e-mail: tr-botosani-reg@ just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.05.2022.
Administratorul judiciar desemnat prin Sentinţa civilă nr. 76/F/12 aprilie 2022, pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 454/89/2022, privind debitoarea S.C. SOPHPANIS S.R.L. Vaslui, având C.U.I. 28957084, sediul social în mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 275, corp clădire C3, spaţiul 1, jud. Vaslui, înscrisă la O.R.C. Vaslui sub numărul J37/313/2011, notifică deschiderea procedurii generale a insolvenţei, conform Legii privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 20.05.2022. În temeiul art. 114 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 03.06.2022. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 28.06.2022. Adunarea creditorilor va avea loc în data de 09.06.2022, ora 1200 la sediul administratorului judiciar din mun. Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, jud. Vaslui, având următoarea ordine de zi: 1. desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; 2. confirmarea administratorului judiciar şi a onorariului, 3. probleme diverse. Relaţii la administratorul judiciar ESTCONSULT I.P.U.R.L. Huşi, tel. 0335/566.035, 0727/850.575.
1.Informatii generale privind locatorul: Primaria Comunei Voinesti, cu sediul in satul Voinesti, str.Principala, nr.153, comuna Voinesti, judetul Iasi , telefon/fax: 0232/294755 2.Informatii generale privind obiectul inchirierii : inchiriere pe o perioada de 7 ani a unor suprafete de pasuni aflate in domeniul privat al UAT Comuna Voinesti, conform caietului de sarcini. Pretul de inchiriere stabilit conform HCL nr.74 /23.04.2021 , HCL nr.80/28.05.2021 si HCL nr.14/24.03.2022 este de 120 lei/ha/an. 2.1. Procedura aplicata : atribuire directa conform HCL nr.74 /23.04.2021 3. Informatii privind documentatia de inchiriere: 3.1.Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de inchiriere. Documentatia de atribuire se poate obtine de la sediul Primariei Comunei Voinesti, din sat Voinesti, str.Principala, nr.153, com.Voinesti, jud. Iasi. 3.2. Denumirea si adresa Compartimentului din cadrul locatorului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de inchiriere. Documentatia de inchiriere se poate obtine de la Compartimentul Registru agricol din cadrul Primariei Comunei Voinesti, persoana de contact: inspector Marcoci Irina – membru comisie 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar. Documentatia de atribuire se poate obtine contra sumei de 100 lei de la sediul Primariei Comunei Voinesti, din sat Voinesti, str.Principala, nr.153, com.Voinesti, jud. Iaşi. Suma se achita la casieria institutiei. 4. Informatii privind cererile de inscriere 4.1. Data limita de depunere a cererilor de inscriere la sedinta publica de atribuire directa Dosarele de inscriere se depun la registratura Primariei Comunei Voinesti, pana la data de 16.05.2022 ora 1500. Documntele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere sunt mentionate in caietul de sarcini. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de atribuire directa Sedinta publica de atribuire directa va avea loc in data de 19.05.2022 ora 0900 la sediul Primariei Comunei Voinesti. 6. Denumirea instantei competente in solutionarea litigiilor Judecatoria Iasi, str.Anastasie Panu, nr.25
Profesorii de la „Grigore Moisil” dezvoltă competenţele STEM pentru o educaţie de viitor
16/05/2022 22:32

 Sistemul educational STEM (Stiintă, Tehnologie, Inginerie si Matematică) cuprinde o gamă largă de discipline care se incadrează in fiecare dintre acesti termeni. STEM are o importantă practică deosebită pentru fiecare componentă a societătii moderne. Carierele STEM sunt unele dintre cele mai căutate si mai bine plătite meserii ale secolului XXI. Astfel, competentele in domeniul STEM devin o parte din ce in ce mai importantă a educatiei de bază in societatea modernă de azi. Spatiile vii de invătare STEM din atelierele de robotică CyLiis ale Liceului Teoretic de Informati ...

Șase medalii a obținut lotul olimpic de matematică al României și locul I pe echipe la Olimpiada Balcanică pentru seniori, desfășurată în Cipru
09/05/2022 15:46

În clasamentul tărilor participante, performantele individuale cumulate au plasat Romania pe locul I (cu un total de 168 de puncte din 240 posibile), la prima editie a Olimpiadei Balcanice pentru seniori, organizată in format fizic după anul 2019. Lotul olimpic de matematică al Romaniei a obtinut 6 medalii (două medalii de aur, trei medalii de argint si o medalie de bronz) si locul I pe echipe la a XXXIX-a ediţie a Olimpiadei Balcanice de Matematică (BMO) pentru seniori, desfăsurată in perioada 4 – 9 mai, la Agros, in Cipru. Echipa Romaniei a fost coordonată de con ...

 Încep testările pentru admiterea în clasa a V-a
09/05/2022 00:03

Primele preselecţii pentru clasa a V-a se vor desfăşura pe 14 mai, la Liceul de Informatică „Gr.Moisil” Iaşi, cand va fi organizat concursul „Urmaşii lui Moisil” la limba şi literatura romană, respectiv, matematică. Tot pe 14 mai, la Colegiul Naţional, va fi organizat concursul „Alexandru Myller”, pentru matematică, şi „Nicolae Labis”, pentru limba si literatura romană. În ambele institutii de invătămant inscrierile se fac pană pe 12 mai. Si la Colegiul National „Vasile Alecsandri” va fi organizat, pe 14 mai, c ...

 Reînscrierea copiilor la grădiniţă începe pe 16 mai
05/05/2022 11:52

 Reinscrierea copiilor la grădiniţă incepe pe 16 mai, iar inscrierea celor "nou-veniţi" se va face incepand din 30 mai, a informat, miercuri, Ministerul Educaţiei. Părinţii pot comunica unităţii de invăţămant şi prin fax, poştă electronică sau telefonic, datele necesare - date privind solicitantul, date privind copilul, pentru a se realiza planificarea pentru depunerea dosarelor. Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reinscrieri, se va face, de regulă, in ordinea descrescătoare a grupelor de varstă: grupa mare, grupa mijlocie şi grupa mică ...

Părinţii primesc zile libere în cazul suspendării cursurilor cu prezenţă fizică
04/05/2022 14:05

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege prin care se acordă zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor atunci cand se suspendă activităţile didactice cu prezenţă fizică in şcoli, ca urmare a răspandirii coronavirusului SARS-CoV-2. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2021 care prevede acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor in situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică in unităţile de invăţăm ...

Tezele obligatorii vor fi eliminate de anul viitor școlar, iar elevii vor avea o singură medie la final de an. Numărul de note nu va mai fi normat în regulamente, ci fiecare profesor va decide câte note acordă
03/05/2022 16:23

Obligativitatea tezelor va fi eliminată de anul viitor scolar, iar elevii vor avea o singură medie la final de an, potrivit surselor Edupedu.ro. Decizia s-ar fi luat in urma consultării specialistilor la nivelul Ministerului Educatiei, după anuntul făcut de ministrul Sorin Cimpeanu la finalul lunii martie. O altă noutate ar fi că media anuală va fi incheiată dintr-un număr de note pe care fiecare profesor il va decide pentru fiecare situatie in parte, fără să existe un regulament de notare strict, cum este in prezent, au mai precizat sursele. Deciziile urmează să fie adoptate ...

CTP Iasi reia din 2 mai cursele speciale pentru elevi și preșcolari. Mijloacele de transport vor avea autocolante speciale
30/04/2022 09:51

 Cursele speciale pentru elevi si prescolari vor fi reintroduse de către Compania de Transport Public (CTP) Iasi, incepand din 2 mai 2022, cand vor reincepe cursurile in unitătile de invătămant. Autobuzele si tramvaiele destinate elevilor vor circula pe următoarele trasee, conform orarului de mai jos: • traseul 1b – două tramvaie cu plecare la orele 7:10 si 7:20, din Rond Baza 3 spre Rond Copou; • traseul 3b – două autobuze cu plecare la orele 7:05 si 7:15, din Rond Dancu spre Rond Copou; • traseul 5 – două autobuze cu plecare la orele 7:00 si 7 ...

Performanţă deosebită obţinută în SUA de unul dintre elevii Liceului de Informatică
27/04/2022 08:19

 * elevul face parte din  echipa de robotică a Romaniei care a luat parte la la Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge din Houston Victor Gabriel Tcaciuc este elev in clasa a X-a F si membru al echipei CyLiis de la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din Iasi. El şi profesoara sa de Informatică, Mirela Ţibu, s-au aflat, in perioada 17 – 25 aprilie, in Houston, Texas. După cateva zile de competiţii, elevul se află printre semifinaliştii campionatului mondial First Tech Challenge World Championship. „Este o onoare pentru Liceul Teoretic de Informa ...

Avertismentul Consiliului Național al Elevilor: Hărțuirea sexuală este un fenomen des întânit, dar mușamalizat în școli
23/04/2022 12:35

Consiliul Naţional al Elevilor (CNE) apreciază, vineri, 22 aprilie, că s-au inmulţit cazurile de hărţuire sexuală in unităţile de invăţămant şi cere un set clar de proceduri menite să asigure intervenţia rapidă şi eficientă in cazurile de abuz sesizate la nivelul şcolii. „În spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora un profesor de 46 de ani, ce activează in cadrul Colegiului Tehnic „Simion Mehedinţi” Codlea, ar fi hărţuit sexual timp de patru ani (intre anul 2018 şi anul 2022) mai multe eleve aflate in situaţii vulnerabile (...) c ...

Adoptă o clasă pentru Iași
13/04/2022 21:22

Împreună, vom putea reda Iasului locul pe care il merită pe harta natională a performantelor din domeniul industriilor creative. Doar contribuind impreună la dezvoltarea sa, vom reusi să-l facem vizibil pentru investitorii in afaceri si să ajungem cea mai dorită comunitate de către antreprenori pentru a-si implementa si dezvolta afacerile pe teritoriul Romaniei. “Am initiat proiectul Adoptă o clasă pentru Iasi pentru că ne-am propus la Liceul Teoretic de Informatica "Grigore Moisil", Iasi, să oferim elevilor nostri o Scoală a Viitorului, in care fiecar ...

Școlile vor avea câte un director în plus!
12/04/2022 23:11

Ministrul Educaţiei vrea directori administrativi in şcoli. Sindicaliştii din invăţămantul preuniversitar ar vrea... dar nu prea. Spun că nu e momentul acum pentru astfel de angajări. Prin infiinţarea unei astfel de funcţii intr-o unitate de invăţămant se doreşte să se construiască o punte intre şcoală şi autoritatea locală. Noul director ar trebui să aibă competenţe in ştiinţe economice şi in ştiinţele administraţiei publice. Numai că in loc să simplifice situaţia din unităţile şcolare, noua funcţie de director administrativ deja starneşte curiozităţi ...

Încep înscrierile la creșele din IAȘI! Ce ACTE trebuie să depună PĂRINȚII
12/04/2022 18:05

 Directia Crese dispune de 1.060 de locuri in cele 12 crese, din care 620 sunt disponibile pentru inscrieri, iar restul sunt rezervate copiilor reinscrisi. Spre comparatie, in anul 2020, in perioada de inscrieri erau disponibile 325 de locuri, iar anul trecut au fost libere 601. Cele 620 locuri disponibile sunt repartizate astfel: Unitate Denumire Adresă     Număr de locuri disponibile Cresa Municipală Cresa Municipală ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei