Proiectul Centurii Uşoare a fost depus pentru finanţare europeană

centura

Dimensiune font:

| 30-05-2024 07:55

* traseul viitoarei centuri se suprapune pe mai multe sectoare de drumuri judeţene: DJ 248 B Vânători – Leţcani, în lungime de 15,97 km, DC 26 B Leţcani - Voineşti (16,52 km), DJ 248 A Voineşti (2,26 km), DJ 248 F Voineşti-Mânjeşti - Budeşti (6,06 km), DJ 248 C Budeşti - Ciurea (10,57 km), DJ 248 D Ciurea - Holboca (17,70 km), DJ 247 Bârnova (1,99 km), DJ 248 D Bârnova (1,67 km)

Întruniți în ședință ordinară, consilierii județeni au aprobat miercuri modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 530/21.12.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici din cadrul Studiului de Fezabilitate (SF) aferenţi obiectivului de investiţii „Înființarea centurii uşoare de ocolire a Municipiului Iaşi”, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 523/20.12.2023, în sensul actualizării Devizului general în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1116/2023 precum şi depunerea proiectului pentru finanţare din fonduri europene în cadrul Programului Regional 2021-2027 al Comisiei Europene. Potrivit proiectului de hotărâre, valoarea totală a investiției este de 436,91 milioane lei inclusiv TVA, din care 328,73 milioane lei reprezintă valoarea lucrărilor de construcții-montaj. „Pentru realizarea obiectivului de investiţii Înființarea centurii ușoare de ocolire a Municipiului Iași, Consiliul Județean Iaşi va propune spre finanţare în cadrul Programul Regional Nord Est 2021 — 2027, Prioritatea de investiţii 5 — O regiune mai accesibilă, proiectul "Înfiinţarea centurii ușoare de ocolire a Municipiului Iaşi” în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvem nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existent, se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar”, se arată în nota de fundamentare care a însoțit proiectul de hotărâre.

Implementarea proiectului va conduce în final la decongestioanrea traficului rutier din municipiu 

Potrivit expunerii de motive, proiectul va asigura îmbunătăţirea accesibilităţii şi a mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile, prin modernizarea a 72,76 km de drumuri din judeţul Iaşi aflate în proximitatea TEN-T şi conectarea a 10 de unităţi administrativ teritoriale urbane şi rurale la reţeaua TEN-T, respectiv Leţcani, Horleşti, Voineşti, Bârnova, Ciurea, Tomeşti, Holboca, din care 16,52 km - DC26 B drum comunal ce au fost preluate în domeniul public al judeţului Iaşi, pentru continuitatea investiţiei. Traseul viitoarei centuri se suprapune pe mai multe sectoare de drumuri judeţene: DJ 248 B Vânători –Leţcani, în lungime de 15,97 km, DC 26 B Leţcani-Voineşti (16,52 km), DJ 248 A Voineşti (2,26 km), DJ 248 F Voineşti-Mânjeşti-Budeşti (6,06 km), DJ 248 C Budeşti-Ciurea (10,57 km), DJ 248 D Ciurea-Holboca (17,70 km), DJ 247 Bârnova (1,99 km), DJ 248 D Bârnova (1,67 km). „Modernizarea acestor drumuri judeţene ar decongestiona traficul rutier în intravilanul localităţii Iaşi şi ar duce la o conservare a imobilelor de pe traseul de tranzit şi nu în ultimul rând ar conduce la facilitatea legăturilor între localitatile limitrofe. Prin modernizarea tronsoanelor de drum se vor ameliora condiţiile de mediu prin reducerea noxelor eliminate în atmosfera, precum şi prin diminuarea zgomotelor şi vibraţiilor produse de circulaţia autovehiculelor”, se precizează în expunerea de motive ataşată proiectului de hotărâre.

 

Iaşul, primul judeţ din regiune care ar putea accesa fonduri europene pentru realizarea şoselei de centură

 

 

„Centura Ușoară a Municipiului Iași este astăzi cu autorizația de construire semnată, cu indicatorii tehnico-economiciaprobați și cu toate avizele obținute, astfel încât acest proiect să fie introdus cât mai rapid la finanțare. Am încredere că Iașul va fi primul județ din regiunea de nord-est care va accesa aceste fonduri europene și îmi doresc foarte mult ca imediat după ce va fi scoasă și finalizată proccedura de licitație să începem efectiv implementarea acestui proiect. Centura Ușoară a Municipiului Iași reprezintă practic modernizarea  unor tronsoane de drumuri județene  ce însumează aproximativ 73 de km, care trec prin Popricani, Lețcani, Voinești, Horlești Mogoșești, Ciurea Bârnova și Holboca, care în final va oferi condiții civilizate de trafic tuturor șoferilor și, mai presus de toate, va conduce la o dezvoltarea socio-economică a celor 10 localități. Valoarea acestui proeict este de 450 milioane lei, cea mai mare parte a banilor urmând să proviină din finanțare europeană iar restul din finanțări de la bugetul de stat sau de la bugetul Consiliului Județean Iași”, a precizat Costel Alexe.

 

Edi MACRI 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA
Bancul Zilei

04:22

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 235 mp, teren curti constructii, situat in intravilan sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, str. Principala nr. 30, comuna Grumazesti, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 09.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 152 mp, teren curti constructii, situat in sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 11.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Orasul Negresti, cu sediul in orasul Negresti, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui, telefon/fax 0235/457.679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com, cod fiscal 13407333. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Teren intravilan in suprafata de 35 mp, situat in orasul Negresti, Str. Decebal nr. 5, ce apartine domeniului public al Orasului Negresti, judetul Vaslui, identificat prin Cartea Funciara Nr. 73695 Negresti, Nr. Cadastral 73695, conform H.C.L. Orasul Negresti nr. 49/28.05.2024 si temeiul legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, pentru realizarea unei constructii provizorii in vederea desfasurarii de activitati conexe serviciilor medicale referitoare la sanatatea umana. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, la sediul institutiei, Serviciul Juridic. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Serviciul Juridic, din cadrul Orasului Negresti, Negresti, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 Lei/exemplar, se achita cu numerar la Casieria Serviciului Impozite si Taxe Locale din cadrul Orasului Negresti. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 12.06.2024, ora 14.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 20.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Registratura, Orasul Negresti, Negresti, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: se depune intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 21.06.2024, ora 11.00, Orasul Negresti, Negresti, Sala Mare, parter, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Vaslui, Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 54, judetul Vaslui, telefon/fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 29.05.2024.
Violonistul Alexandru Tomescu, în turneu cu vioara Stradivarius în Moldova
20/06/2024 12:57

Turneul Stradivarius, care include 18 concerte in care violonistul Alexandru Tomescu va interpreta lucrări de J. S. Bach, care iniţial au fost compuse pentru violoncel, va avea loc in perioada 25 iunie - 16 i ...

Piaţa ieşeană a muncii solicită tot mai mulţi intelectuali
20/06/2024 08:21

* e mare nevoie de arhitecti, economisti, experti in achizitii publice, chimisti, horticultori, programatori de sisteme informatice, veterinari... * şi necalificaţii au destule oferte * scade necesarul de per ...

Iașul, sufocat din cauza traficului. Soluția municipalității: transportul în comun
20/06/2024 08:18

  * „Transportul public rămane cea mai importantă alternativă de mobilitate in orasele mari, atat transportul intern cat si transportul metropolitan. Parcul auto al Romaniei este unul total inade ...

Căminele de pensionari, dotate cu panouri fotovoltaice!
20/06/2024 08:00

Întruniti in sedintă extraordinară de indată, consilierii locali au aprobat, miercuri, in unanimitate, depunerea spre finantare prin programul privind instalarea de panouri fotovoltaice pentru producer ...

Cursul euro a atins 4,976 lei, a doua dată în această lună
20/06/2024 07:22

Presiunea pe leu s-a temperat la jumătatea săptămanii, evolutie asemănătoare cu cea a altor monede din regiune. Cursul euro a scăzut marginal de la 4,9766 la 4,9763 lei, valoare identică cu cea din 6 iun ...

Trei zile de sex forţat cu soţia egal cinci ani de închisoare!
20/06/2024 07:18

* sătenii i-au băgat tot felul de „fitile”, cum că nevastă-sa l-ar inşela zdravăn cu un coleg de serviciu * intr-o zi, el s-a invoit de la serviciu, convins că-şi va prinde nevasta in fapt * ...

„Cazul Strunga”, închis de DSP
20/06/2024 07:16

* „Avand in vedere că din probele recoltate de la pacienti nu a fost izolat niciun germene patogen, se infirmă diagnosticul de toxiinfecţie alimentară şi evenimentul se clasifică Focar de gastroente ...

Consilierii de probațiune au ieșit, din nou, în stradă!
20/06/2024 07:13

* sindicalistii se plang că, in ciuda faptului că salariile angajatilor din sistemul de probatiune au fost recunoscute atat de către instanţele judecătoreşti, cat si de insusi ministrul Justiţiei, prin O ...

Canicula face ravagii, la Iași!
20/06/2024 07:00

* Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iasi a fost luată cu asalt de sute de pacienti in doar 24 de ore * conform cadrelor medicale, nu mai putin de 350 de persoane au avut ...

Iașul, gazda Campionatului Balcanic de Volei pe Nisip (Under 20)
20/06/2024 06:23

Asociatia Club Sportiv RUDALI Iaşi in parteneriat cu Federatia Balcanică de Volei - Balkan Voleyball Association (BVA) organizează in perioada 1 – 4 august, la Baza Sportivă Brizo din Aroneanu, Campio ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei