Șapte cluburi pentru 161.000 de pensionari!

club pensionari 2
club pensionari 1

Dimensiune font:

| 02-02-2023 09:15
Situate în toate cartierele din Iași, acestea permit participarea seniorilor la activități cultural-educative şi sportive, în general la tot ceea ce presupune prevenirii riscului de excluziune socială * şi Centrul de zi pentru Persoane Vârstnice Vovidenia reprezintă o alternativă în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate * acţiuni de socializare au loc frecvent şi în cele două cămine de bătrâni ale DAS Iaşi, precum şi în clubul pensionarilor care activează în cadrul CARP Iaşi

 

 

Ceea ce în străinătate este de ani buni o normalitate a început să capete proporţii şi la noi, mai ales că, potrivit statisticilor oficiale, avem tot mai mulţi pensionari (anul trecut, la Iaşi, erau înregistraţi peste 161.000 de pensionari). Primăria Iași, prin Centrul de zi pentru Persoane Vârstnice Vovidenia - Compartimentul de Activități Recreative pentru Persoane  Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială pune la dispoziția seniorilor ieșeni dornici de socializare și de petrecere a timpului liber în comunitate șapte Cluburi de Pensionari. Este vorba de Clubul „Alexandru cel Bun”, Clubul „Aleea Rozelor”, Clubul „Mircea cel Bătrân”, Clubul „Moara de Foc”, Clubul „Oancea”, Clubul „Mușatini” și Clubul „Nicolina”.

„Scopul serviciilor oferite de cluburile de pensionari este de îmbunătățire continuă a calității vieții seniorilor domiciliați în oraşul Iași și de diminuare a riscului de marginalizare socială, prin participarea acestora la activități cultural-educative, alături de soliști de muzică populară, grupuri vocale, trupe de dans, activități sportive (rummy, șah, table), precum și la sesiuni de discuții pe diverse teme – literatură, psihologie, arte, sănătate, de interes civic sau alte evenimente festive  cum ar fi Ziua Vârstnicului sau sărbătorirea aniversării fiecărui pensionar – membru”, spun oficialii DAS Iaşi.

Este necesară o simplă cerere

Calitatea de membru al Clubului, atestată printr-o legitimație de intrare, se obține în baza unei cereri scrise adresată Compartimentului de Activități Recreative pentru Persoane Vârstnice, însoțită de un cupon de pensie și o copie după actul de  identitate, care se va depune la Centrul de zi pentru Persoane Vârstnice Vovidenia. De menţionat că şi la acest centru, 150 de pensionari  participă la activități recreative menite să răspundă nevoilor individuale şi de grup ale seniorilor ieșeni, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate. Admiterea în centru se face pe bază de cerere, însoțită de copii ale actelor de identitate, cupon de pensie/indemnizație și act medical (adeverință medicală/scrisoare medicală) recent care să ateste starea sănătății petentului/restricții psiho-medicale (dacă este cazul) și în urma unei evaluări socio-psiho-economice a situației solicitantului efectuate de asistenții sociali.

Căminele de bătrâni, unica variantă pentru unii seniori

Activităţi recreative au loc şi la cele două cămine de bătrâni administrate de Direcţia de Asistenţă Socială, numai că acestea se adrează, firesc, rezidenţilor. Este vorba de , Căminul de Pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva”, cu o capacitate de 253 locuri și de Căminul de Bătrâni „Sf. Constantin și Elena”, cu  o capacitate de 178 locuri. „Sunt aşezăminte pentru persoane vârstnice, care asigură condiţii corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijire personală şi medicală, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială, asistenţă psihologică şi asistenţă spiritual religioasă”, mai spus oficialii DAS Iaşi. În  cele două cămine se pot interna persoane vârstnice la solicitarea acestora, a familiei acestora sau a reprezentanților legali ai acestora, persoane vârstnice care au domiciliul stabil în municipiul Iaşi, care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege (65 de ani pentru bărbaţi şi 63 pentru femei), persoane vârstnice apte să se autoservească la internare, care se încadrează în gradele III A și III B, II A, II B, II C de dependență (HG nr. 886 / 2000), persoane care nu se pot gospodări singure, persoane fără venituri proprii, dar cu susţinători legali cu posibilităţi de a achita integral contribuţia de întreţinere stabilită ca obligaţie de plată sau persoane care se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale din cauza stării fizice, dar nu suferă de boli incurabile, psihice, contagioase. Nu în ultimul râînd, sunt acceptate persoane vârstnice cu domiciliul legal pe raza municipiului Iași care și-au înstrăinat proprietatea personală sub diverse forme (contract de întreținere, contract de vânzare - cumpărare, rentă viageră cu aparținători sau terțe persoane) dar nu mai devreme de 5 ani.

Centru de socializare la CARP Iaşi

O altă instituţie care vine în sprijinul seniorilor ieşeni este Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Iași! Aceasta este atestată ca prestator de servicii sociale, având licențiat serviciul social Centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber, serviciu care răspunde nevoilor individuale, familiale şi de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. Aici, pensionarii ieşeni au la dispoziţie un club cu circa 100 de locuri, dotat de puţin timp cu mobilier nou, bibliotecă cu 2.000 de volume literatură diversă, mese de şah, colecţii de ziare şi reviste, sistem de sonorizare, televizor, videoproiector, etc. Clubul asociației găzduiește frecvent manifestări artistice, culturale, seri de socializare la care participă constant peste 60 – 80 de membri. Nu în ultimul rând, campionatul de şah, reunește anual membrii pasionaţi ai sportului minţii, participanţii fiind răsplătiţi cu premii în bani, cupe şi diplome. Pensionarii pot beneficia de aceste servicii în baza unei  taxe de înscriere de 2% din valoarea pensiei, o  cotizaţie lunară de 1% din valoarea pensiei plus o contribuţie lunară la fondul mutual de 5 lei din care se constituie fondul mutual de ajutorare al membrilor. Lucian STATE

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

PUBLICAŢIA DE VÂNZARE NR. 7 Tribunalul Neamţ, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 1238/103/2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunrilor imobile şi mobile din patrimoniul debitoarei S.C. „Star Construct” S.R.L., cu sediul în loc. Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, după cum urmează: Nr. crt. Denumire activ Adresa Valoare -lei- 1. Imobil – teren intravilan curţi-construcţii cu o suprafaţă de 414 m.p. Loc. Târgu Neamţ, bd. Ștefan cel Mare, nr. 92, jud. Neamţ 188.500,00 2. Aparatură birotică: calculator, monitor, imprimantă, xerox -- 5.712,00 TOTAL * 194.212,00 Preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus şi nu conţine TVA. Vânzarea se va face conform regulamentelor de vânzare aprobate de către adunarea creditorilor din data de 06.09.2022. Vânzarea prin licitaţie publică va avea loc la data de 13.04.2023, ora 1200 şi se vor organiza şedinţe la un interval de 7 zile pentru bunurile imobile şi mobile, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei pentru fiecare bun, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei, a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini pentru bunurile imobile este 1.000 lei, iar pentru bunrile mobile este de 100 lei, şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul – verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566.035, 0727/850.575. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
PUBLICAŢIA DE VÂNZARE NR. 5 Tribunalul Vaslui, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 1518/89/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. CLUB TOMA S.R.L. Huşi, cu sediul în mun. Huşi, judeţul Vaslui. Nr. crt. DENUMIRE ACTIV Valoare - lei - 1. Echipamente tehnologice 34.569,50 2. Aparate, instalaţii 1.074,00 3. Mijloc de transport 197,50 4. Aparatură birotică 380,50 Total 36.221,50 Preţul de pornire al licitaţie este cel de mai sus și nu conţine T.V.A.. Vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare şi hotărârea Adunării creditorilor din data de 23.09.2022. Vânzarea în bloc prin licitaţie publică pentru bunurile mobile va avea loc la data de 27.03.2023, ora 1000 şi se vor organiza şedinţe săptămânal, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini – 500 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0727/850.575, 0335/566.035, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
Coşmarul ieşenilor din CUG poate lua sfârşit
01/04/2023 17:16

  Una dintre problemele cu care se confruntă locuitorii comunei Ciurea, dar şi ieşeni din CUG, este traficul supraaglomerat inspre si dinspre Iasi. Drumul judetean 248, care leagă Ciurea de Iasi, are ...

 „Greuceanu versiune 2.0” , un nou titlu în repertoriul Teatrului Luceafărul
01/04/2023 12:15

Finele acestei săptămani va marca inscrierea unui nou titlu pe afisul permanent al Teatrului Luceafărul din Iasi. Optiunea repertorială s-a orientat către un basm nu foarte frecvent pus in scenă -  G ...

Doi ani de detenţie pentru un ieşean care a condus fără permis
01/04/2023 10:59

 În 99,9% din cazuri, infracţiunile la regimul rutier se lasă cu condamnări neprivative de libertate. Cu suspendare sau cu amanarea aplicării pedepsei. Chiar şi in speţele in care se consemneaz ...

Camionagii rulează bine-mersi pe marile bulevarde, la ore de vârf!
01/04/2023 10:32

  Din nou, consilierii locali ieşeni au atras atenţia asupra unor hotărari votate in trecut, dar care, in prezent, nu sunt puse in aplicare. Una dintre acestea se referă la restricţiile de circulaţi ...

Victorie degeaba în instanţă, apelantul rămâne după gratii
01/04/2023 10:30

Multă vreme, ieşeanul Florin Ovidiu Pancu (43 de ani) s-a crezut mare şmecher şi tare mardoi, imposibil de atins de către braţul legii. Prima altercaţie care i-a adus dosar penal a avut loc in seara de 1 ...

Gabriel Brehuescu, tânărul care și-a pus în minte să facă din cifre o armă cu care să cucerească lumea
01/04/2023 10:15

 Pentru doar cativa dintre noi, matematica reprezintă o minune care se săvarseste in fiecare zi. Pentru toti ceilalti, disciplina aceasta imposibil de imblanzit capătă felurite forme detesatabile, mere ...

Femeie din Bacău bătută cu pumnii de un șofer. Ea nu a vrut să se așeze pe scaun
01/04/2023 09:45

Un şofer de microbuz din judeţul Bacău a fost reţinut, vineri, după ce a lovit cu pumnii, in repetate randuri, o femeie care a refuzat să se aşeze pe scaun. Incidentul a fost filmat de alţi pasageri car ...

Doar 55,17 la sută dintre elevii ieșeni au trecut Simularea Evaluării Naţionale
01/04/2023 09:34

Calculele matematice şi gramatica limbii romane par a fi o foarte mare dilemă pentru mulţi dintre elevii ieseni care termină opt clase. Cel puţin aşa reiese din primele rezultate ale Simulării Evaluării ...

Spectacolele lunii aprilie la POpera din Iași
01/04/2023 09:23

În aprilie, primele spectacole oferite publicului de către Opera Natională Romană din Iasi vor fi „Aida” de Giuseppe Verdi. Ca urmare a interesului urias arătat in anii trecuti de specta ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei