Pe urmele celor nouă fericiri

1reportaj

Dimensiune font:

| 16-05-2024 17:43

 * în timpuri aflate în continuă schimbare, încărcată de zgomotul tehnologiei şi de ritmul frenetic al vieţii moderne, există o sete nestinsă pentru pace şi împlinire autentică * undeva, la intersecţia dintre tradiţie şi contemporaneitate, se găsesc cele nouă fericiri – un vechi înţelept al umanităţii, profund încărcat de sens şi relevanţă chiar şi în ziua de astăzi

 

Înțelepciunea celor nouă fericiri transcende cuvintele, dezvăluind o lumină profundă asupra esenței umanității și căutării noastre pentru semnificație și pace. Aceste precepte, găsite în Evanghelia după Matei în Biblie, constituie o parte importantă a Predicii de pe Munte, atribuite lui Iisus Hristos și sunt apreciate atât de credincioși, cât și de cei care găsesc înțelepciune în afara credinței. Acestea nu reprezintă doar un set de idei morale, ci mai degrabă o hartă pentru atingerea unei stări de fericire autentică și durabilă.

Fericirile, cunoscute în tradiţia creştină ca parte a Predicii de pe Munte, rostite de Iisus în faţa mulţimilor adunate pe muntele din Galileea, nu sunt doar principii religioase, ci şi un ghid de viaţă care transcende confesiunile şi credinţele. „Fericiţi cei săraci cu duhul, căci a lor este Împărăţia cerurilor; fericiţi cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul”, sunt doar două dintre aceste adânci învăţături care deschid calea către o existenţă mai plină de sens.

Originile acestor fericiri se pierd în negura timpului, fiind parte a textului biblic, dar mesajul lor transcende specificul religios, adresându-se fiecărei persoane care caută pacea interioară şi armonia cu sine şi cu ceilalţi. În cuvintele lor simple, dar profund filosofice, se ascund adevăruri despre umilinţă, milă, curăţie de inimă şi căutarea dreptăţii – valori universale în căutarea cărora fiecare cultură şi-a pus amprenta.

Aplicarea acestor principii în viaţa de zi cu zi poate părea o provocare, mai ales în contextul agitaţiei cotidiene. Totuşi, chiar şi în cele mai mici gesturi – o vorbă bună oferită unui străin, o decizie de a nu răspunde la furie cu furie, sau momentul de reculegere în faţa frumuseţii naturii – se pot regăsi ecouri ale acestor fericiri. Ele ne învaţă să privim dincolo de suprafaţa vieţii tumultoase şi să descoperim valorile care aduc adevărata fericire.

Blândeţea, de exemplu, este adesea văzută în lumea modernă ca o slăbiciune, dar în înţelepciunea fericirilor, este cheia către „moştenirea pământului”. A fi blând nu înseamnă a ceda în faţa presiunilor vieţii, ci a răspunde cu calm şi compasiune, păstrându-ţi integritatea şi respectul de sine. Această calitate poate transforma relaţiile interpersonale, deschizând drumul către o comunicare mai sinceră şi mai profundă.

În acelaşi mod, mila – „fericiţi cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă” – este o invitaţie la empatie şi la acţiunea concretă de ajutorare a celor în nevoie. Într-o societate adesea indiferentă la suferinţa celorlalţi, a alege să fii milostiv poate schimba nu doar vieţile celor ajutaţi, ci şi pe cea a celui care oferă sprijin, aducând o satisfacţie profundă şi o perspectivă nouă asupra propriei existenţe.

Curăţia de inimă, menţionată în fericiri ca sursă de vedere a lui Dumnezeu, invită la o introspecţie constantă şi la o purificare a motivaţiilor noastre. Într-un mediu în care suntem bombardaţi de stimuli care ne îndeamnă să dorim mereu mai mult, să fim mereu în competiţie, această învăţătură aduce un îndemn spre autenticitate, spre a trăi după valorile noastre cele mai profunde şi după adevărul personal.

Nu în ultimul rând, pacea – „fericiţi făcătorii de pace, căci ei se vor chema fiii lui Dumnezeu” – este o valoare de bază, de care întreaga umanitate are nevoie astăzi. Fie că este pacea între naţiuni, în familii sau în inima fiecăruia dintre noi, aceasta începe cu un efort conştient de a reconcilia, de a ierta şi de a căuta armonia.

Aceste nouă fericiri sunt o chemare la a ne întoarce către valorile simple, dar pline de forţă, care pot schimba modul în care privim viaţa. Ele nu oferă o reţetă magică pentru a obţine succesul sau bogăţia, ci mai degrabă arată calea către o împlinire profundă, către o fericire ce nu poate fi zdruncinată de circumstanţe exterioare.

În final, ele reprezintă o provocare pentru fiecare dintre noi, de a ne deschide inimile către iubire, dreptate şi milă, de a nu lăsa greutăţile lumii să ne îndepărteze de la scopul mai înalt al vieţii: acela de a găsi pacea interioară şi a trăi în armonie cu ceilalţi. Cele nouă fericiri ne oferă un mod diferit de a vedea lumea, unul care, odată asimilat, poate aduce cu adevărat lumină în viaţa noastră de zi cu zi. Maura ANGHEL

Cele nouă fericiri reprezintă o invitație la o viață trăită cu Scop, Compasiune și Curaj. Deși pot părea greu de atins sau de aplicat în tumultul vieții moderne, ele oferă repere valoroase pentru a cultiva o viață mai plină de sens și de armonie. În fața suferinței, a conflictului și a nedreptății, acestea servesc drept lumină călăuzitoare spre o lume mai bună, în care fiecare gest de bunătate și fiecare act de dreptate contribuie la construirea unei societăți mai armonioase.

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA
Bancul Zilei

04:22

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 235 mp, teren curti constructii, situat in intravilan sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, str. Principala nr. 30, comuna Grumazesti, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 09.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 152 mp, teren curti constructii, situat in sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 11.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Orasul Negresti, cu sediul in orasul Negresti, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui, telefon/fax 0235/457.679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com, cod fiscal 13407333. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Teren intravilan in suprafata de 35 mp, situat in orasul Negresti, Str. Decebal nr. 5, ce apartine domeniului public al Orasului Negresti, judetul Vaslui, identificat prin Cartea Funciara Nr. 73695 Negresti, Nr. Cadastral 73695, conform H.C.L. Orasul Negresti nr. 49/28.05.2024 si temeiul legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, pentru realizarea unei constructii provizorii in vederea desfasurarii de activitati conexe serviciilor medicale referitoare la sanatatea umana. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, la sediul institutiei, Serviciul Juridic. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Serviciul Juridic, din cadrul Orasului Negresti, Negresti, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 Lei/exemplar, se achita cu numerar la Casieria Serviciului Impozite si Taxe Locale din cadrul Orasului Negresti. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 12.06.2024, ora 14.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 20.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Registratura, Orasul Negresti, Negresti, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: se depune intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 21.06.2024, ora 11.00, Orasul Negresti, Negresti, Sala Mare, parter, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Vaslui, Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 54, judetul Vaslui, telefon/fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 29.05.2024.
Ziua cea mai lungă. Solstițiul de vară
20/06/2024 06:30

Solstitiul de vară este unul dintre cele mai fascinante si semnificative fenomene astronomice care au loc in fiecare an. În 2024, acest eveniment are loc pe 20 iunie, marcand ziua cea mai lungă si noapt ...

  Copilărie sub presiune. Efectele nefaste ale stresului
17/06/2024 11:32

Stresul este adesea definit ca o stare de tensiune sau presiune psihologică si fizică. La copii, poate fi declansat de o varietate de factori, incluzand schimbările in mediul familial, performantele scolare, ...

Designul comportamental, o revoluție în înțelegerea și influențarea comportamentului uman
16/06/2024 14:38

Designul comportamental reprezintă o disciplină emergentă care combină principiile psihologiei, economiei comportamentale si designului pentru a crea solutii care influentează si modelează comportamentul ...

 Pasiunea pentru căsuțele hobbit. Un refugiu din povești adus în realitate
13/06/2024 10:58

  În ultimii ani, multi oameni caută o evadare din cotidian, un loc in care să-si regăsească linistea si conexiunea cu natura. Această nevoie profundă de refugiu a dus la nasterea unei miscăr ...

Hora, un dans vibrant și sensibil care unește inimi
13/06/2024 10:13

Hora, un dans colectiv de o semnificatie profundă si un simbol al unitătii si al bucuriei, este recunoscut si practicat in multe părti ale lumii. Originile sale se pierd in negura timpului, iar evolutia sa c ...

În căutarea gustului perfect. Povestea somelierului modern
12/06/2024 09:34

În lumea fascinantă a vinului, există un personaj cu o abilitate aparte de a descifra arome, a identifica buchetul subtil al unui vin si de a crea perechi perfecte intre mancare si băutură - acel pers ...

Tabieturi cu dulceață de trandafiri și Netflix
12/06/2024 09:10

Într-o casă veche, pe o stradă linistită din Buhusi, un orăsel in care timpul pare să se fi oprit, camerele păstrează incă ecoul zilelor de altădată, iar fiecare obiect pierdut in timp isi spune ...

  Revoluția telemuncii. Cum s-a transformat viața în noua eră digitală
12/06/2024 08:58

Telemunca, un concept care a luat amploare in ultimii ani, a devenit o componentă esentială a vietii noastre cotidiene. Într-un timp scurt, multi angajati s-au văzut nevoiti să se adapteze la lucrul d ...

Ghatachandra, lumina Lunii prin norii istoriei
11/06/2024 14:23

Într-o lume plină de povesti si legende, există termeni si cuvinte care, prin simpla lor prezentă, evocă imagini si sentimente profunde. Un astfel de cuvant este „Ghatachandra”. Ce inseamn ...

Pelerinajele, drumul spre transcendență și transformare personală
10/06/2024 10:37

Pelerinajele au fost si continuă să fie călătorii profund semnificative pentru oameni din intreaga lume. Acestea sunt călătorii care transcend simplul act de deplasare fizică, fiind bogate in sensuri spi ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei