Ce spune legea referitor la școala online

ODAmaD00NDAmaGFzaD0wYWRjYWRlNmI2MDU1N2YwNWExYjFmZGM0MWZlODI4Ng==.thumb

Dimensiune font:

| 09-03-2023 12:45

Școala online nu doar că nu dispare, dar include și părinții, conform unui ordin de ministru ce reglementează acest tip de activitate. Documentul nu spune însă și care sunt soluțiile în cazul celor din zone fără semnal sau fără posibilități tehnice. În plus, elevilor le este interzis să înregistreze propria examinare.

Un ordin de ministru semnat de Ligia Deca reglementează „evaluarea în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor”. Chiar dacă, în prezent, orele în afara școlilor reprezintă o excepție, se încearcă stabilirea unor norme în cazul în care s-ar apela din nou la tehnologie. Printre cei vizați nu sunt doar factorii implicați direct în învățământ, ci și părinții.

„Evaluarea performanțelor școlare și a competențelor elevilor constituie un plus pentru asigurarea accesului tuturor elevilor la procesul de predare-învățare evaluare în mediul online, cu precădere în situații excepționale: școlarizarea la domiciliu/clase, grupe în spital, pandemii, calamități, imposibilitatea de desfășurare a activităților didactice în unitatea de învățământ din motive obiective, fără a se limita la acestea”, se arată în ordinul de ministru.

Obligațiile inspectoratelor școlare
Unul dintre principalii actori este inspectoratul școlar, ce primește următoarele atribuții:

a) coordonează, prin inspectorii școlari, activitatea de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, desfășurată prin intermediul TIC (tehnologia informației și comunicațiilor, n.r.), realizată la nivelul unităților de învățământ;

b) sprijină unitățile de învățământ din subordine în desfășurarea activităților-suport pentru buna desfășurare a procesului de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, desfășurat prin intermediul TIC, în vederea stabilirii necesarului de resurse informaționale și de resurse umane formate;

c) identifică soluții, în colaborare cu alte autorități și instituții publice, organizații nonguvernamentale, parteneri economici, pentru asigurarea premiselor desfășurării activității de evaluare în unitățile de învățământ din subordine;

d) acordă asistență cadrelor didactice în utilizarea platformei dedicate procesului de evaluare prin informaticieni și inspectori școlari;

e) asigură suport și consiliere cadrelor didactice prin intermediul caselor corpului didactic (CCD), în contextul organizării unor programe pentru dezvoltarea profesională continuă dedicate evaluării în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, oferind totodată suport și consiliere prin programe sau sesiuni de instruire.

Obligațiile școlilor
Și conducerea unității de învățământ are o serie importantă de atribuții:

a) informează elevii și părinții acestora asupra modalității de organizare a activității de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, desfășurată prin intermediul TIC, inclusiv cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au participanții la activitățile specifice de evaluare în mediul online;

b) evaluează capacitatea unității de învățământ de a desfășura activitatea de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, desfășurată prin intermediul TIC, și stabilește necesarul de resurse informaționale, respectiv de resurse umane;

c) stabilește măsuri pentru buna desfășurare a activității de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, desfășurată prin intermediul TIC de către cadrele didactice și elevii din unitatea de învățământ;

d) întreprinde demersuri către autoritățile locale pentru asigurarea dispozitivelor și a conexiunii la internet pentru elevii care nu dispun de mijloacele necesare TIC; aparent, aici ar fi rezolvarea în cazul elevilor fără dispozitive electronice, dar nu există nicio variantă de obligare sau sancționare a autorității locale (ce se poate justifica, de exemplu, prin faptul că nu are fonduri);

e) gestionează baza materială cuprinzând dispozitive electronice cu conexiune la internet;

f) repartizează, prin încheierea unui contract de comodat/prin proces-verbal de predare-primire, dispozitive conectate la internet elevilor care nu dispun de aceste mijloace;

g) sprijină cadrele didactice și elevii în crearea de conturi pentru accesul la platforma dedicată procesului de evaluare;

h) identifică și aplică modalități de susținere a activității de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, desfășurată prin intermediul TIC, pentru posibile cazuri speciale, inclusiv pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES);

i) monitorizează modul în care se desfășoară activitatea de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor;

j) încurajează și susține participarea cadrelor didactice la programe pentru dezvoltarea profesională continuă în vederea dobândirii sau, după caz, a îmbunătățirii competențelor privind evaluarea în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor.

Obligațiile elevilor
Elevii au următoarele responsabilități:

a) participă la activitățile de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, stabilite de cadrele didactice;

b) respectă termenele și condițiile stabilite de către cadrele didactice, în vederea valorificării activității;

c) au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente și atitudini prin care să se asigure un climat propice mediului de predare-învățare-evaluare;

d) asigură confidențialitatea datelor de conectare la platformă;

e) se conformează prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal, conform GDPR, și nu înregistrează activitatea de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor.

Obligațiile părinților
Un articol întreg din Ordinul de ministru este dedicat părinților, ce au următoarele responsabilități:

a) mențin comunicarea cu cadrele didactice din unitatea de învățământ pentru a obține informații referitoare la evaluarea în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor;

b) transmit, după caz, cadrelor didactice din unitatea de învățământ feedback referitor la organizarea și desfășurarea activității de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor.

Rezultatele evaluării se pot comunica și se pot dezbate cu părinții și nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui sau al elevului major.

În urma evaluărilor susținute în mediul online, după interpretarea rezultatelor de către cadrul didactic, elevii pot beneficia de un plan individualizat de învățare care va fi folosit pentru dezvoltarea competențelor, pentru întreprinderea unor acțiuni de învățare remedială și pentru stimularea elevilor capabili de performanțe înalte. 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Primăria Comunei Vlădeni, județul Iași, organizează licitație pentru concesionarea următoarelor suprafețe de teren: teren situat în extravilan sat Borșa, are o suprafață de 1691 mp, identificat cadastral cu nr. 61340, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași, prețul de pornire al licitației este de 337.00 lei/an; teren situat în extravilan sat Borșa, are o suprafață de 1948 mp, identificat cadastral T59 p 938/8, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași, prețul de pornire al licitației este de 294.00 lei/an; teren situat în intravilan sat Borșa, are o suprafață de 1318 mp, identificat cadastral cu nr. 61397, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași, prețul de pornire al licitației este de 338.00 lei/an; teren situat în intravilan sat Borșa, are o suprafață de 1318 mp, identificat cadastral cu nr. 61394, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași, prețul de pornire al licitației este de 338.00 lei/an; teren situat în intravilan/extravilan sat Borșa, are o suprafață de 1500 mp, identificat cadastral cu nr. 61486, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași, prețul de pornire al licitației este de 385.00 lei/an; teren situat în intravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 1347 mp, identificat cadastral cu nr. 61509, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași, prețul de pornire al licitației este de 1535.00 lei/an. Concesionarea se face conform O.U.G nr. 57/2019 și H.C.L nr. 50/30.06.2021, H.C.L nr. 74/29.09.2021 H.C.L. H.C.L nr. 73/28.09.2021 H.C.L. 63/30.09.2020, H.C.L. 84/22.11.2021. Ofertele se depun la sediul Primăriei Comunei Vlădeni, județul Iași, până la data de 13.06.2023, ora 14.00. Sedința de deschidere a ofertelor în data de 14.06.2023, ora 10.00. Relații la sediul Primăriei și la telefon: 0233299690 și 0740122165.
Tribunalul Vaslui, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 1683/89/2022, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. TATATU BAKERY S.R.L. Vaslui, cu sediul în loc. Vaslui, judeţul Vaslui. Preţul de pornire al licitaţie este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare şi hotărârea Adunării creditorilor din data de 05.05.2023. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile mobile va avea loc la data de 25.05.2023, ora 1000 şi se vor organiza şedinţe săptămânal, respectiv până la data de 27.07.2023 la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini – 500 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0727/850.575, 0335/566.035, fax 0335/814.103.
ANUNŢ privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafete de teren de 15 mp, in curtea Dispensarului Moţca – CF 60052, pentru amplasarea unui container ȋn vederea desfăsurării de activităţi privind vȃnzare produse papetarie, de multiplicare documente, etc. UAT Comuna Moţca, adresa : localitatea Moţca, str. Moldovei, nr. 70, judeţul Iaşi, tel : 0232/715777, fax: 0232/715050 , email : comuna_motca@yahoo.com scoate la licitaţie publică o suprafaţă de teren de 15 mp, situat în intravilanul comunei Moṭca, ȋn curtea Dispensarului din localitatea Moṭca – CF 60052. Accesul la imobillul menţionat se face din str. Moldovei. Închirierea se face conform art. 333 – 336 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi Hotărȃrea Consiliului local Moţca nr. 32 din 27.04.2023. Documentaţia de atribuire poate fi achiziţionată, contra cost, de la sediul Primăriei comunei Moţca. Contravaloarea documentaţiei este de 100 lei. Ofertele se redacteazã în limba românã şi vor fi prezentate conform documentaţiei de atribuire. Data limitã pentru depunerea ofertelor este 31.05.2023 ora 9:00. Adresa la care trebuie depuse ofertele : Primãria comunei Moţca, str. Moldovei, nr. 70, judeţui Iaşi. Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este 25.05.2023. Data limitã pentru transmiterea rãspunsului la clarificãri este 26.05.2023. Licitaţia va avea loc în data de 31.05.2023 ora 11:00 la sediul Primãriei comunei Moţca, judeţul Iaşi. Litigiile de orce fel ce decurg din executarea contractului de concesionare sunt de competenţa secţiei de contencios administrativ a Tribunalului Iaşi.
Preşedintele Federaţiei „Spiru Haret” afirmă că greva profesorilor continuă şi că reprezentanţii angajaţilor din educaţie nu au fost chemaţi la noi negocieri cu Guvernul
27/05/2023 19:37

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” Marius Nistor a afirmat că greva profesorilor continuă şi că angajaţii din sistemul de invăţămant menţin solicitările pri ...

Luni ar urma să înceapă înscrierea la Bacalaureat. Anunțul Ministerului Educației
27/05/2023 12:10

Ministerul Educatiei cere scolilor care au suficienti profesori la catedre să anunte elevii că se pot inscrie la Bacalaureat. Depunerea cererilor va putea incepe luni. ”Conform Calendarului examenului de b ...

Lovitură pentru cadrele didactice aflate în grevă: Nu rămân doar fără salariu, ci ar putea pierde și banii pentru zilele libere legale
26/05/2023 21:05

Greva din educatie s-a aflat vineri in cea de-a cincea zi, iar cadrele didactice nu dau semne că ar intentiona să se intoarcă luni la cursuri. Între timp, in randul angajatilor din educatie a apărut o ...

Greva generală din Educație: Guvernul a decis creșterea salariilor personalului nedidactic, singura concesie făcută profesorilor
26/05/2023 15:33

 Guvernul a aprobat vineri ordonanta de urgentă care va creste de la 1 iunie salariile personalului nedidactic din Educatie la nivelul din 2022, singura concesie făcută pană acum fată de majorările d ...

Sindicatele avertizează: Există riscul ca Evaluarea Naţională şi Bacalaureatul să fie blocate
26/05/2023 13:16

Sindicaliştii atrag atenţia că mişcările de stradă vor continua şi săptămana viitoare, existand riscul ca organizarea examenelor de Evaluare Naţională şi Bacalaureat să fie puse sub semnul intrebă ...

Greva din învăţământ schimbă calendarul înscrierii în clasa pregătitoare
26/05/2023 11:58

Ministerul Educaţiei anunţă, vineri, că a fost actualizat calendarul inscrierii in clasa pregătitoare, ordinul cu noile date fiind trimis spre publicare in Monitorul Oficial. ”A fost trimis spre p ...

 Profesorii continuă greva generală și protestele în stradă
26/05/2023 09:59

Peste 10.000 de cadre didactice au protestat joi in centrul Capitalei, initial in Piata Victoriei, de unde au mers in mars pană la Parlament, in cea de a patra zi a grevei generale. Din fata Guvernului, lideri ...

O profesoară umilită de un părinte: Marș, fă, la ore, că și așa nu faceți nimic toată ziua!
26/05/2023 08:33

O profesoară umilită de un părinte: Mars, fă, la ore, că si asa nu faceti nimic toată ziua! O invătătoare a povestit cum a fost umilită de mama unui elev, cand s-a plans pe un grup de Facebook de prof ...

Profesorii nu se lasă duși cu vorba și continuă greva
25/05/2023 06:49

Profesorii nu se lasă sedusi de niste promisiuni de „bani pe card“ si continuă greva. Negocierile de miercuri seară la care au participat liderii de sindicat, pe o parte, si secretarul general al ...

Iohannis, mesaj pentru profesori: „E greu de imaginat că toate solicitările vor fi satisfăcute de azi pe mâine”
25/05/2023 05:40

Preşedintele Klaus Iohannis a reiterat faptul că solicitările dascălilor sunt legitime şi uşor de inţeles, referindu-se la greva din educaţie. Şeful statului a adăugat că lucrurile nu pot fi rezolva ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei