Învățare fără frontiere. Importanța educației nonformale în crearea viitorului tinerilor

educatia1

Dimensiune font:

| 13-05-2024 12:54

Educația nonformală nu se limitează doar la dezvoltarea unor competențe specifice, ci ajută la formarea unei personalități bine rotunjite, capabile să se adapteze și să inoveze * activitățile pe care le include stimulează auto-descoperirea și pot avea un rol decisiv în alegerea carierei * tinerii, prin implicarea în diverse programe nonformale, sunt încurajați să exploreze diverse domenii de interes în afara curriculei tradiționale, ceea ce le poate deschide noi orizonturi profesionale

Educația nonformală reprezintă o componentă esențială în dezvoltarea tinerilor, completând adesea golurile lăsate de sistemul de învățământ formal. Deși mai puțin rigidă și deseori trecută cu vederea în dezbaterea politicilor educaționale, joacă un rol vital în modelarea unor tineri echilibrați, creativi și bine adaptați cerințelor societății contemporane.

De la cluburi de robotică până la ateliere de teatru și de la programe de educație ecologică până la tabere de vară, educația nonformală oferă o paletă diversă de activități care stimulează gândirea critică, creativitatea și autoexplorarea. În spatele acestor activități stau principii pedagogice bine stabilite, care promovează învățarea prin practică și experiment, angajând copiii într-un proces de învățare activă și participativă.

Educația nonformală nu se limitează doar la dezvoltarea unor competențe specifice, ci ajută la formarea unei personalități bine rotunjite, capabile să se adapteze și să inoveze. Activitățile pe care le include stimulează auto-descoperirea și pot avea un rol decisiv în alegerea carierei. Tinerii, prin implicarea în diverse programe nonformale, sunt încurajați să exploreze diverse domenii de interes în afara curriculumului tradițional, ceea ce le poate deschide noi orizonturi profesionale.

Un alt beneficiu major al educației nonformale este capacitatea de a aduce laolaltă tineri din medii diverse. Aceasta încurajează inclusivitatea și toleranța, asigurând o platformă unde tinerii pot învăța unii de la alții și pot dezvolta respectul reciproc. De exemplu, în cadrul unui proiect de teatru comunitar, copii de diferite naționalități și culturi lucrează împreună pentru a produce o piesă. Procesul nu doar că îi învață despre arta dramatică, dar îi și ajută să înțeleagă și să aprecieze diferențele culturale, contribuind la formarea unor cetățeni globali”, a spus Ana Ionescu, expert în educație

Pentru a încuraja participarea la astfel de programe educative, este esențial ca părinții, educatorii și policy-makerii să recunoască valoarea lor. Sensibilizarea poate fi îmbunătățită prin campanii de informare și prin integrarea acestor activități în programele școlare standard, oferindu-le un statut similar cu cel al educației formale. De asemenea, finanțarea adecvată și accesul egal la resurse sunt critice pentru a asigura că toți copiii au posibilitatea de a beneficia de educația nonformală.

Ocazia de a interacționa cu diverse culturi și perspective

Educația nonformală își asumă multe forme, de la atelierele creative și taberele de vară, la programele de mentorat și cluburile de după școală. Aceste inițiative permit tinerilor să exploreze noi domenii de interes într-un mediu relaxat și deschis, unde greșelile sunt văzute ca parte din procesul de învățare, nu ca semne de eșec. Aici, interesele personale și curiozitatea naturală își găsesc locul în centrul experienței educative, departe de presiunea notelor și a examenelor.

Unul dintre cele mai semnificative avantaje ale educației nonformale este capacitatea sa de a cultiva competențe vitale care sunt adesea neglijate în educația formală. Competențe precum comunicarea eficientă, lucrul în echipă, leadershipul și gândirea critică sunt dezvoltate în mod natural pe măsură ce tinerii participă la proiecte de grup și activități interactive. În plus, aceste programe le oferă tinerilor ocazia de a interacționa cu diverse culturi și perspective, sporind astfel gradul de empatie și înțelegere interculturală.

Încurajarea copiilor să participe la educația nonformală poate începe prin simpla conștientizare a opțiunilor disponibile în comunitatea lor. Părinții pot juca un rol crucial în acest proces, explorând diferite programe și discutând despre acestea cu copiii lor, subliniind beneficiile participării la astfel de activități. Școlile pot, de asemenea, să formeze parteneriate cu organizații locale pentru a facilita accesul la programele nonformale și pentru a le integra în viața studenților”, a continuat expertul educațional.

În ciuda valorii sale incontestabile, educația nonformală se confruntă adesea cu provocări legate de finanțare și recunoaștere. Multe dintre aceste programe depind de granturi și donații pentru a continua să funcționeze, ceea ce face esențială susținerea comunității și a decidenților în vederea asigurării unui viitor stabil pentru aceste inițiative valoroase.

Pe măsură ce lumea se schimbă și noi provocări emerg în peisajul educațional, rolul educației nonformale devine tot mai relevant. Acesta nu numai că completează educația formală, dar o transformă, pregătind tinerii nu doar să răspundă întrebărilor, ci să și pună întrebări relevante și să fie creatori activi ai propriului lor viitor. În acest dinamic câmp al posibilităților, educația nonformală iluminează calea, oferind luminițe de înțelegere și creștere care să conducă generații de tineri spre un viitor mai luminos și mai inclusiv.

Maura ANGHEL

 

Educația nonformală nu este doar un supliment al celei formale, ci o parte integrală și indispensabilă a educației globale a unui individ. Prin caracterul său practic și angajant, ea contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor și adolescenților, pregătindu-i pentru provocările și oportunitățile lumii de mâine. Investiția în educația nonformală este, în esență, o investiție în viitorul nostru colectiv, garantând o societate mai inovativă, inclusivă și adaptabilă.

Într-o lume în care educația este adesea definită de zidurile unei clase și de paginile unei cărți de curs, educația nonformală se desfășoară tăcut, dar profund, modelând viitorul tinerilor. Aceasta nu este doar o simplă extensie a curriculumului standard, ci o abordare esențială pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor și adolescenților, oferindu-le acestora oportunități de învățare care depășesc granițele metodelor tradiționale.

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA
Bancul Zilei

05:29

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 235 mp, teren curti constructii, situat in intravilan sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, str. Principala nr. 30, comuna Grumazesti, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 09.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 152 mp, teren curti constructii, situat in sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 11.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
Fetele, mai creative decât băieții
20/06/2024 15:12

58% dintre elevii din Romania ajung la cel putin nivelul trei de competentă, considerat de bază pentru gandirea creativă. Acest nivel indică abilitatea de a genera idei adecvate in contextul unor sarcini ...

Elevii români, printre ultimii în Europa la testele PISA: Recorduri negative în educație, conform ultimelor date OCDE
18/06/2024 19:23

Doar 58% dintre elevi reusesc să atingă cel putin nivelul 3 de competentă de bază pentru gandirea creativă, pe o scară de la 1 la 6. Elevii romani au scoruri considerabil mai mici decat media OECD si sunt ...

Lipsa de investiţie în educaţie şi carenţe educaţionale pe care le generează costă în fiecare an mii de miliarde de dolari global
18/06/2024 12:36

Lipsa de investiţie in educaţie şi carenţe educaţionale pe care le generează costă in fiecare an mii de miliarde de dolari global, arată un studiu al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ş ...

Începe Bacalaureatul! Elevii susțin prima probă la  Limba şi literatura română - oral
17/06/2024 06:34

Peste 134.000 de candidaţi inscrişi la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2024, susţin luni prima probă la Limba şi literatura romană - oral. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educaţi ...

Schimbări majore pentru elevi în privința scăderii notei la purtare
15/06/2024 11:07

Media anuală la purtare va fi scăzută cu cate un punct la fiecare 40 de absenţe nemotivate pe an şcolar din totalul orelor de studiu sau la 20% absenţe nejustificate din numărul de ore pe an şcolar la o ...

99% dintre elevii din România studiază cel puţin o limbă străină
14/06/2024 11:28

Un recent studiu Eurostat a adus o veste imbucurătoare pentru educaţia din Romania: ţara noastră ocupă locul trei in Europa la procentul de copii care studiază limbi străine şi locul intai la procentul ...

Indemnizația de șomaj pentru absolvenții din 2024. Acte necesare
12/06/2024 20:05

Tinerii care finalizează liceul sau facultatea in această vară pot aplica pentru ajutor de somaj pe o perioadă limitată. Iată ce conditii trebuie indeplinite si ce acte sunt necesare. Conform Agentiei Na ...

Elevii români au obţinut cinci medalii de aur, două medalii de argint şi o menţiune de onoare la Olimpiada Asiatică de Fizică
10/06/2024 14:15

Elevii romani au obţinut cinci medalii de aur, două medalii de argint şi o menţiune de onoare la Olimpiada Asiatică de Fizică, ce are loc in Malaezia, a anunţat Ministerul Educaţiei, Ligia Deca. " ...

Părinții cer Ministerului Educației afișarea notelor de la toți corectorii la bacalaureat și evaluarea de clasa a VIII-a
07/06/2024 14:15

O scrisoare deschisă transmisă de Federatia Părintilor si Apartinătorilor Legali din Romania (FePAL) Ministerului Educatiei a fost publicată ieri, 6 iunie, pe contul oficial de socializare al expeditorului ...

Liber de Ziua Învățătorului
04/06/2024 10:27

Elevii, profesorii şi personalul din invăţămant vor avea zi liberă miercuri, cu prilejul Zilei Învăţătorului. Ziua Învăţătorului este marcată pe 5 iunie - data de naştere a marelui das ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei